Poznámka k agregovaným údajom

Juraj
Karpiš, podľa môjho názoru oprávnene, upozorňuje
na nejasnosti spojené s výrazom „agregát“ v ekonómii. Ekonomické teórie
implementujúce takzvaný „agregovaný blahobyt“ sa pokúšajú identifikovať
spoločné zámery a ciele charakteristické pre skupiny aktérov.
Ignorujú pritom jednak problém neporovnateľnosti individuálnych zámerov
a jednak problém nezistiteľnosti informácií potrebných k takémuto agregovaniu.

Prvý The Liberty English Camp je za nami

Päťdňový kemp zameraný na zlepšovanie znalostí o
ekonómii, filozofii a práve v anglickom jazyku sa úspešne zapísal do histórie s
poradovým číslom 1. Spoločná práca organizátorov z INESS a inštitútu The
Language of Liberty priniesla svoje plody. Viac ako dvadsať účastníkov zo 6
krajín a 4 zahraniční lektori vytrvalo každý deň diskutovali, prednášali,
súťažili a debatovali.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards