Bratislava dostane viac z európskych peňazí

Analytik INESS Martin Vlachynský vysvetlil pre Hospodárske noviny, prečo mala Bratislava doposiaľ obmedzený prístup k čerpaniu európskych peňazí. 14.6.2018.

Bratislava dostane viac z európskych peňazí

Bratislavčania dostanú z eurofondov po dlhých rokoch viac peňazí. Slovensko zároveň dostane väčšie právomoci v ich rozdeľovaní medzi regiónmi. Bratislavský kraj sa môže tešiť, keďže jeho pozícia sa totiž zlepší a dostane sa k nemu viac prostriedkov ako teraz. Po novom budú mať totiž členské krajiny EÚ možnosť presunúť časť prostriedkov z menej rozvinutých regiónov do tých viac rozvinutých. A to až do výšky 15 percent.

 

Viac pre Bratislavu

Táto možnosť existuje už teraz, maximálna výška sú však tri percentá. Generálna riaditeľka Centrálneho koordinačného orgánu na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Denisa Žiláková na poslednom HNClube uviedla, že túto zmenu vítajú. Upozornila však, že situácia nie je taká negatívna ani teraz. „Bratislava môže čerpať aj teraz, nie je to až tak limitované ako Bratislava plače,“ uviedla. Z celkových 14 miliárd, ktoré má Slovensko k dispozícii na aktuálne programové obdobie, je regiónom určených viac ako deväť miliárd, zo zvyšku môže čerpať aj Bratislavský kraj. V predchádzajúcom období boli pravidlá ešte prísnejšie a z 11 operačných programov sa najzápadnejší VÚC mohol zapojiť iba do piatich. Generálny riaditeľ Európskej komisie zodpovedný za regionálnu a mestskú politiku Marc Lemaître na HN Clube zároveň dodal, že súčasné rozdelenie Slovenska, keď Bratislavský kraj patrí medzi viac vyspelé regióny a zvyšok do menej rozvinutých, je to najlepšie možné. „Vzhľadom na to, že ponúkame dodatočnú flexibilitu, pokiaľ ide o to, kde môže byť celková alokácia vynaložená, si myslím, že Slovensko môže spať pokojne,“ dodal. Dôvodom tohto členenia je rozdielny HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily. Kým v Bratislave dosahuje viac ako 150 percent priemeru EÚ, vo zvyšných krajoch to je menej ako 75 percent. Analytik INESS-u Martin Vlachynský však upozorňuje, že „bratislavský HDP je skreslený a neodzrkadľuje sa v reálnych príjmoch mesta, keďže dane ľudí, ktorí v nej reálne bývajú, končia v obciach ich trvalého pobytu.“

 

Únia zmenila priority

Práve HDP je aj jednou z príčin, kvôli ktorým dostane v budúcom programovom období Slovensko o desať percent menej európskych peňazí, ako má aktuálne. 14 miliárd sa zmenší na iba 11,7. Ďalším dôvodom je brexit, po odchode Veľkej Británie totiž Únia stratí 15 percent z celkového HDP a stane sa tak chudobnejšou. „Na druhej strane, pri poslednom schvaľovaní rozpočtu Európska únia vyzerala inak a mala iné potreby,“ upozornil Lemaître. Za posledné štyri roky totiž musela čeliť imigrantskej kríze, ako aj rôznym bezpečnostným problémom či už vo forme terorizmu alebo kyberútokom. Niektoré krajiny, ako napríklad Španielsko či Grécko, viac pocítili dosahy krízy a rast ich HDP sa prepadol. Ako však dodal, aj naďalej ide 75 percent z eurofondov chudobnejším členom a napriek desaťpercentnému zníženiu Slovensko zostáva druhým najväčším prijímateľom na osobu. Ak by sa úplne riadili pravidlami, tak by Slovensko vďaka značnému rastu HDP v posledných rokoch postihlo ešte výraznejšie zníženie. „Na Slovensku sú veľké regionálne rozdiely, čo sa berie do úvahy pri výpočte sumy,“ vysvetlil Lemaître dôvod, prečo bolo nakoniec zníženie menšie. Ako uviedla Žiláková, ktorá má eurofondy na Slovensku na starosti, „dokážeme s touto sumou žiť. Musíme rešpektovať reálne skutočnosti. Vieme, že kohézna obálka bola skrátená, do hry vstúpili priority, ktoré predtým neexistovali“. Slovensko sa bude túto stratu snažiť vykompenzovať väčšou účasťou na programoch riadených priamo Bruselom. V tejto oblasti totiž zaostávame a dostupné peniaze čerpáme iba veľmi málo.

Kristína Votrubová, Hospodárske noviny, 14.06.2018
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards