Bratislava nie je Wolfsburg, ale ani Krompachy

Zamestnanci v Nemecku nemajú vyššie mzdy preto, že by viac vyrobili, ale preto, lebo konkurencia na tamojšom trhu práce je iná ako na slovenskom.

Bratislava nie je Wolfsburg, ale ani Krompachy

So štrajkom v bratislavskom Volkswagene sa vo verejnej diskusii začali stretať dva argumenty. Ten prvý zastávajú odborári a iné skupiny naklonené zamestnancom. Vraj produktivita v slovenskej fabrike je prinajhoršom rovnaká ako v nemeckej pobočke. Ale mzdy sú výrazne nižšie, a preto by sa mali rýchlo približovať tým nemeckým.

Naopak, odporcovia argumentujú, že bratislavský Volkswagen platí už dnes mzdy vysoko nad slovenským priemerom v priemysle, a preto akékoľvek požiadavky na zvyšovanie sú neopodstatnené. Oba argumenty úspešne spĺňajú test sedliackeho rozumu. Ktorý je teda pravdivý?

Moderná ekonómia vie odpovedať vcelku presne – z hľadiska tvorby ceny práce nie je pravdivý ani jeden. Oba argumenty totiž uvažujú (i keď možno neúmyselne) s tzv. pracovnou teóriou hodnoty. Tá hovorí o tom, že dve rovnako hlboké jamy vykopané za rovnaký čas majú rovnakú hodnotu v čase a priestore.

V skutočnosti však cena na slobodnom trhu vzniká výhradne dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. A tá je ovplyvnená množstvom subjektívnych vplyvov, ktoré sú ovplyvnené časom, priestorom a zámermi aktérov.

Väčšina ľudí chápe trhové sily v prípade hmotných produktov. Sotva sa dnes niekto spýta, prečo taký istý panelákový trojizbák stojí v Čiernej nad Tisou desaťkrát menej ako v Bratislave. Málokto sa pozastaví nad tým, že rovnaký kopček vanilkovej zmrzliny stojí 1,20 na Hviezdoslavovom námestí, ale iba 30 centov vo Veľkých Ripňanoch. Práca je však mnohými ľuďmi vnímaná ako niečo špeciálne, čo nepodlieha trhovým silám rovnakým spôsobom ako kopčeky zmrzliny.

Zamestnanci v Nemecku nemajú vyššie mzdy preto, že by viac vyrobili, ale preto, lebo konkurencia na tamojšom trhu práce je iná ako na slovenskom. To, že sa zamestnanci bratislavského Volkswagenu namiesto strastiplného vyjednávania jednoducho nezodvihnú a neprejdú tých 800 kilometrov do Wolfsburgu, nasvedčuje, že predsa len práca v Bratislave je niečo iné ako práca vo Wolsfburgu.

Argument o nemeckých mzdách je irelevantný. Zamestnanci však nemusia smútiť, trh sa týka aj zamestnávateľa. Preto zamestnancov nemusia zaujímať námietky zamestnávateľa o tom, že v Krompachoch by im mohol namiesto 1800-eurového platu dávať 700 eur. Ak majú pocit, že práve ich trhová cena stúpla, môžu vyjednávať o vyšších mzdách, aj keby zvyšok krajiny dostával sto eur na mesiac. Ak im zákon pri tomto vyjednávaní nedáva žiadne špeciálne výhody, tak smelo do toho.

Denník N, 20.6.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards