Bratislava, Slovensko: NKÚ: neušetrili sme miliardu eur

Analytik Radovan Ďurana sa pre TV JOJ vyjadril k záverom NKÚ, ktorý kontroloval sľubované úspory reformy ESO. 28.5.2018.

Bratislava, Slovensko: NKÚ: neušetrili sme miliardu eur

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Reforma verejnej správy známa aj ako systém ESO je jednou z najväčších reforiem na Slovensku po roku 1989. Klientske centrá, kde môže bežný občan, ale aj podnikateľ vyriešiť viacero úradných záležitostí pod jednou strechou, sú vítaným posunom vpred. Najvyšší kontrolný úrad však upozorňuje na to, že tvrdenie ministerstva vnútra ešte počas Roberta Kaliňáka o údajnom ušetrení až miliardy eur nie je podložené faktami.“

Daniel Levický Archleb, redaktor: „Ministerstvo vnútra sa hrdí tým, že pri reforme verejnej správy ušetrilo údajne až miliardu eur. Najvyšší kontrolný úrad však kritizuje ministerstvo za to, že nebolo schopné predložiť detailnú dokumentáciu nákladov pred reformou a že teda údajné šetrenie nie je s čím porovnávať.“

Karol Mitrík, predseda NKÚ: „Ak nemáte základné údaje voči čomu budete porovnávať, no tak vlastne ani nemôžete porovnávať. Tu kontrola na ministerstve vnútra svojím spôsobom zlyhala.“

 

Zo stanoviska Ministerstva vnútra SR

Dosiahnuté úspory a ich vyčíslenie neboli prioritou programu ESO, ale iba ako vedľajší produkt zefektívnenia fungovania štátnej správy a efektívnejšieho systému poskytovania služieb verejnej správy pre občana a podnikateľa.

Karol Mitrík: „Určite im nedáme pokoj, že tú lehotu, ktorú sme stanovili protokole využijeme a pôjdeme opätovne na kontrolu plnenia opatrení.“

Daniel Levický Archleb: „Vytvorenie klientskych centier vníma NKÚ ako pozitívnu zmenu. Poukazuje však na to, že ministerstvo vnútra zatiaľ neriešilo problém s preťažením niektorých a nedostatočným využitím iných pracovísk. Ďalší problém je, že pri zmenách ministerstvu pribudol obrovský majetok, nikto však presne netuší aký.“

Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ Kancelárie predsedu NKÚ: „Viac ako 1340 budov v hodnote viac ako 2 miliardy eur.“

Karol Mitrík: „V tej analýze, ktorú mali predtým vykonať, nepreverili aj tento stav.“

Daniel Levický Archleb: „Podľa NKÚ by aj Slovensko potrebovalo ústredný orgán evidujúci všetok štátny nehnuteľný majetok, tak ako ho majú v susednej Českej republike, kde funguje pod ministerstvom financií.“

Radovan Ďurana, analytik INEKO (telefonát): „Chýbajúci zoznam budov a štátneho majetku je problém, na ktorý upozorňujeme možno už 10 rokov a stále sa k tomu ani ministerstvo vnútra, ani ministerstvo financií nemá.“

Karol Mitrík: „My musíme skontrolovať 15 rezortov, aby sme dospeli k nejakému záveru ako sa nakladá s majetkom štátu. V Čechách to majú najjednoduchšie, lebo oni túto agendu majú centralizovanú.“

Daniel Levický Archleb: „Naše Ministerstvo financií sa ani k tejto téme nechcelo vyjadriť.“

 

Odpoveď Ministerstva financií SR na otázky TV JOJ

Otázky sú v kompetencii rezortu vnútra.

 

Radovan Ďurana (telefonát): „Jednoznačne štátny majetok by mal byť na jednom mieste prehľadne a dostupne spísaný, lebo to je povinnosť zodpovedného hospodára.“

Adriana Kmotríková, Daniel Levický Archleb, TV JOJ, 28.05.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards