Bude to drsné

Predstava, že odstránenie korupcie odkryje v rozpočte voľné miliardy, je naivná.

Bude to drsné

Hoci slovenskí poslanci schválili rozpočet so schodkom pol miliardy eur, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť videla už pred príchodom koronavírusu schodok vo výške 2,4 miliardy eur.

Štátu majú podľa čerstvých prognóz vypadnúť tri miliardy a zároveň vzrásť výdavky na opatrenia. Takto nahrubo tak môžeme počítať minimálne s deficitom šesť až sedem miliárd, pričom RRZ ho odhaduje ešte vyššie na úrovni deväť percent HDP, ak nebudú prijaté kompenzačné opatrenia.

Pre porovnanie, v roku 2009 dosiahol deficit 7,9 percenta. Kým vtedy taký deficit vystrúhala končiaca vláda, tentokrát ho utrpí vláda čerstvo zvolená. To by mohlo byť znamienko nádeje, že už tento rok bude vláda nielen uvažovať o tom, ako podporiť/nebrániť ekonomickému rastu, ale aj ako začať prispôsobovať výdavky o sedem percent nižším príjmom.

Guma v teplákoch

Dôvodov je viacero, a nie je ním mantra vyrovnaného rozpočtu, čo je obľúbený termín kritikov zľava. Ani súčasná pandémia nezastavila proces starnutia obyvateľstva. Naďalej potrebujeme dostať dlh v pomere k HDP čo najnižšie, aby sme si v budúcnosti mohli požičať na sľubované dôchodky.

Dva-tri roky vysokých deficitov a dlhová brzda praskne ako guma v teplákoch. Istotu, že nám investori vždy požičajú, tiež nemáme.

Na začiatok nízko visiace ovocie. Je jasné, že jedna strana v koalícii drží čierneho Petra, takže ak sa trinásty dôchodok nepodarí zrušiť, tak by sa mal aspoň odložiť na obdobie, keď si na jeho výplatu nebudeme musieť požičiavať.

Koalícia však má ústavnú väčšinu, a tú dôchodkový systém potrebuje ako soľ. Zrušenie stropu dôchodkového veku síce dnešnému rozpočtu nepomôže, ale tým budúcim zachráni krk.

Deficit na úrovni sedem miliárd je obrovské sústo, s ktorým si vláda nemôže poradiť.

Do programového vyhlásenia sa dostala spravodlivejšia valorizácia minimálneho dôchodku, čím vláda azda myslí návrat do pôvodného modelu. Že naviazanie rastu tohto dôchodku na priemernú mzdu je hlúposť, bude hádam každému jasné na konci tohto roku, keď priemerná mzda vzrastie napriek rastúcej miere nezamestnanosti a klesajúcim príjmom štátnej kasy.

Mimochodom, vzrastie len kvôli zvyšovaniu platov vo verejnej správe. V súkromnom sektore by podľa odhadov IFP mala priemerná mzda kvôli korone klesnúť.

Krízový manažér!

Lenže odborári si s minulou vládou vyjednali luxusný desaťpercentný rast miezd na tento rok. Áno, mzdy vo verejnom sektore sa už vyšplhali na desať miliárd eur, každé štvrté euro verejných výdavkov je na výplatnej páske. Týmto smerom by sa mali pozerať pohľady krízových manažérov, ktorí dostanú za úlohu škrtať výdavky.

Rozhodne nebudú mať ľahkú úlohu. Predstava, že odstránenie korupcie odkryje v rozpočte voľné miliardy, je naivná. Zjavne si je toho vedomá aj vláda, ktorá v programovom vyhlásení priznáva, že zníženie daňovej medzery DPH nenaplní ministrovi financií vrecká okamžite.

Deficit na úrovni sedem miliárd je obrovské sústo, s ktorým si vláda nemôže poradiť, veď je to ekvivalent celej sumy starobných dôchodkov. Rozpočet sociálneho štátu, ktorý vypláca skoro sto dávok, výplatami živí 430 000 zamestnancov a dotáciami ďalšie desaťtisíce, jednoducho nie je robený do zlých časov.

Pritom treba zdôrazniť, že zlé časy boli za rohom už pred koronakrízou, a k prepadu daňových príjmov by sme sa prepracovali tak či tak.

Hoci sú v tomto texte načrtnuté úspory rádovo za miliardu, nedá sa počítať s tým, že k výrazne nižšiemu deficitu sa dá dopracovať jednoduchým orezávaním slaniny. Napríklad kontrakt na stíhačky je podpísaný, platiť za ne musíme aj tento rok.

Vláde ostáva jediná možnosť, tak ako po iné roky. Hýčkať si ekonomiku, aby tá začala opäť generovať dostatočné daňové a odvodové výnosy. Z toho vyplýva jednoduché odporúčanie. Nezvyšovať dane, ktoré ekonomický rast tlmia a odstraňovať prekážky, ktoré ho brzdia.

Komentár vyšiel v SME

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards