Byrokratická záťaž sa znova zvýšila

Hospodárske noviny uverejnili článok o Byrokratickom indexe. 8.10.2021

Byrokratická záťaž sa znova zvýšila

Byrokratický index približuje časovú záťaž mikropodnikateľa a upozorňuje na prekážky, ktoré musí takýto podnikateľ prekonávať. V roku 2021 dosiahla jeho hodnota 224 hodín.

Martin Vlachynský, INESS:

„Byrokracia je skrytou daňou. Normálne ju nevidíme nikde vyjadrenú v číslach.“ 
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards