Bývalá koalícia sa dohodla na rozpočte, ktorého súčasťou budú aj výdavkové limity pre kontrolu verejných financií

Rádio Expres odvysielalo dňa 21.12.2022 hodnotenie analytika Radovana Ďuranu výdavkových limitov plánovaných v rozpočte. 

Bývalá koalícia sa dohodla na rozpočte, ktorého súčasťou budú aj výdavkové limity pre kontrolu verejných financií

Ako povedal, výdavkové limity, sú nástrojom na sledovanie udržateľnosti verejných financií. Reálny osoh výdavkových limitov však ukážu až najbližšie roky.

Radovan Ďurana, INESS:

„Keď sa tá dlhodobá udržateľnosť zhorší, tak v horizonte štyroch rokov dostane vláda predpísané, že musí prísnejšie znižovať deficit, a na základe toho, aký deficit má dosiahnuť, sa určí suma celkových výdavkov. Cieľom limitu je zabezpečiť, aby nadmerné príjmy znižovali deficit."

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards