Ceny potravín mierne klesajú

Rádio Slovensko odvysielalo dňa 21.6.2023 vyjadrenie analytičky Moniky Budzák k možnostiam, ktoré štát má na riešenie inflácie. 

Ceny potravín mierne klesajú

Ako uviedla, štát okrem regulácie cien nemá veľa pák na to, ako s infláciou zatočiť.

Monika Budzák, INESS:

„Môžu samozrejme prijať nejaké opatrenia, ktoré pomôžu podnikateľskému prostrediu znižovať náklady, ako sú dane alebo odvody, alebo môžu zrušiť nejaké administratívne bariéry.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards