Česko : Slovensko, 2 : 1

The International Tax Competitivness Index 2021 sa snaží merať, do akej miery daňový systém krajiny dodržiava dôležité aspekty daňovej politiky. Slovensko sa umiestnila na celkovo 11. mieste z krajín OECD. Susedné Česko sa umiestnilo o niečo lepšie, na 7. mieste.

Česko : Slovensko, 2 : 1

Najväčšie rozdiely medzi Českom a Slovenskom sú v korporátnej dani a cezhraničnom zdaňovaní. V prípade korporátnej dane je sadzba dane z príjmov právnických osôb 19% v Česku resp. 21% na Slovensku.

Ďalší rozdiel je vidieť v prístupe k odpočítateľnosti strát bežného roka od ziskov v minulých rokoch. V Česku daňový zákon umožňuje firmám prenášať straty 5 rokov do budúcnosti, ale aj dva roky do minulosti do maximálnej sumy 30 mil. CZK (viac info tu). Na Slovensku nie je tento proces povolený. Podstatný rozdiel je hlavne v oblasti daňových stimulov (úľav). Česko napríklad nemá daňové sadzby na príjmy z duševného vlastníctva, zatiaľ čo Slovensko áno.

V oblasti cezhraničného zdaňovania je podstatný rozdiel v sadzbe zrážkovej dane. V Česku je zrážková daň z dividend, úrokov a licencií na úrovni 15%. Na Slovensku je zrážková daň z dividend 35%, z úrokov a licencií na úrovni 19%. Rozdiel je aj v počte cezhraničných daňových dohôd, Česko ich má 89 a Slovensko 70. V oblasti pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC) Česko zdaňuje pasívny príjem a má výnimky na niektoré ekonomické aktivity, zatiaľ čo Slovensko celý príjem spojenými s neoriginálnymi dohodami a nemá v CFC pravidlách žiadne výnimky.

Oblasti, v ktorých sú najväčšie rozdiely medzi Českom a Slovenskom, popisujú tieto tabuľky z indexu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards