Čo otrasie politikou v roku 2022

Nový čas uverenil vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k téme inflácie. 4.1.2022

Čo otrasie politikou v roku 2022

 „Kým Česká národná banka reaguje na infláciu zvyšovaním sadzieb, Európska centrálna banka Slovensku nulovými sadzbami prilieva olej do inflačného ohňa. To je zásadná vec pre ekonomický vývoj. Štandardne sa menová politika snaží reagovať na infláciu, ale tým, že je eurozóna skupinou takých rozdielnych krajín, a keďže máme spoločnú centrálnu banku, tak slovenské problémy idú bokom,“ povedal Radovan Ďurana, INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards