Ďalšie zmeny, ktoré vyvolali pobúrenie občanov: Nové opatrenia, byrokratická šikana

Radovan Ďurana hovoril pre portál Topky o pripravovaných administratívnych kontrolách. 18.6.2018.

Ďalšie zmeny, ktoré vyvolali pobúrenie občanov: Nové opatrenia, byrokratická šikana

Ministerstvo práce sa chystá predstaviť novú novelu zákona. Podľa nej by sa mali aj jednoosobové eseročky riadiť pravidlami ako klasický zamestnávatelia vo veľkých firmách. Ministerstvo obhajuje novelu a tvrdí, že ide v prvom rade o zrovnoprávnenie živnostníkov. Odborníci však hovoria o byrokratickej šikane a rovnako to vnímajú aj obyčajní ľudia. Novelou zákona sa rozširuje okruh osôb, ktorých pracoviská budú podliehať výkonu inšpekcie práce, o právnické osoby, ktoré nezamestnávajú žiadnu fyzickú osobu, a to v rozsahu dozoru nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Na tento účel sa budú považovať za zamestnávateľa, informoval hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

 

Ministerstvo návrh finalizuje

“Právnické osoby, ktoré nie sú zamestnávateľmi, zvyčajne spoločnosti s ručením obmedzeným, v reálnej praxi vykonávajú často rôzne činnosti prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov (konateľov), ktoré môžu byť a v praxi aj často reálne sú v rozpore s právnymi predpismi a s ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,” uviedol Stuška s tým, že z tohto dôvodu by inšpekcia práce určite mala mať dosah aj na uvedené právnické osoby, napr. správcov bytových domov, ak nie sú zamestnávateľmi, osoby zodpovedné za bezpečnosť strojov, priestorov, projektantov, stavebníkov, koordinátorov a pod. Návrh novely je v súčasnosti ešte v procese, preto nie sú známe bližšie informácie. “Ministerstvo v súčasnosti tento návrh zákona finalizuje a preto je ešte predčasné špecifikovať všetky pripravované zmeny. Vaše otázky Vám radi detailnejšie zodpovieme po predložení novely do medzirezortného pripomienkového konania v priebehu júla,” dodal.

 

Kontroly by mali byť cielené a reálne

Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu by mala byť každá kontrola cielená a zdôvodnená reálnou potrebou. “Predkladateľ tejto zmeny by mal vedieť povedať, čo sú merateľné príčiny návrhu, a aké škody by nastali, keby zmena v legislatíve nenastala. Resp, aký merateľný výsledok chce dosiahnuť zavedením tejto zmeny,” uviedol pre Topky analytik s tým, že výsledkom by pravdepodobne bolo, že problém inšpektorov sa týka len vybraných sektorov, pričom by pravde (pravdepodobne stavebníctvo).

“Preto by bolo nešťastné, ak by uvedená zmena postihla všetky sro. Osobitným problémom je aj očakávaná zmena postavenia zamestnávateľa, na ktorého má byť prenesené dôkazného bremena,” uviedol Ďurana. “ Zámer ministerstva prenáša viaceré povinnosti na zamestnávateľa, čím zvyšuje jeho byrokratickú záťaž. Novel síce nebude predstavovať zásadné zhoršenie podnikateľského prostredia, ale bude to jedna z ďalších stoviek regulácií, ktoré dohromady spôsobujú, že podnikanie je byrokraticky a finančne náročný proces už predtým, ako človek vyrobí prvý tovar alebo poskytne službu. To z dlhodobého hľadiska znižuje produkciu ekonomiky,” dodal.

 

Byrokratická šikana

Podobne hodnotí návrh novely aj viceprezident Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Serina. “Je to byrokratická šikana, inak to nazvať neviem. Vidím to v dvoch rovinách, prvá je absurdná, a to, že ideme riešiť pseudozamestnávateľov, t.z. firmy, ktoré nikoho nezamestnávajú a ideme sa akože tváriť, že zamestnávajú,” povedal pre Topky Serina. Inšpekcia ale skončí v momente, keď firma oznámi, že nikoho nezamestnáva. “Ak bude ďalej inšpektor na niečom trvať, či chcieť kontrolovať dostaneme sa do absurdnej situácie, že by teoreticky firma mala spĺňať nejaké povinnosti akoby zamestnávala, ale reálne nezamestnáva. Toto už začína pripomínať c.k. mocnárstvo s vojakom Švejkom na čele,” uviedol viceprezident.

 

Absurdný návrh len zväčší priestor na korupciu

Druhou rovinou je podľa Serinu hrozba pokutami z dôvodu obrátenia dôkazného bremena. “Je absurdné a v rozpore s ústavným princípom spravodlivosti a právneho štátu, aby súkromná osoba mala štátu dokazovať, že niečo neporušila. Judikatúra súdov sa k tomu stavia tak, že ak niečo neexistuje, nemôžete to dokázať a dokazovať musí ten, kto niečo tvrdí, že existuje. Sú prípady obrátenej dôkaznej povinnosti, ale len v súkromných sporoch a len ak ide o slabšiu stranu,” uviedol viceprezident s tým, že štát tu slabšou stranou rozhodne nie je.

“Mám za to, že ak tento absurdný návrh prejde spôsobí to vlnu súdnych sporov a zväčší priestor na korupciu pri výkone inšpekcií. Taktiež je otázka, či novela nie je v rozpore s ústavnými princípmi právneho štátu, minimálne v oblasti obráteného dôkazného bremena,” dodal na záver Serina.

 

Ministerstvo novelu bráni, ide o zrovnoprávnenie

Štátny tajomník Branislav Ondruš hovorí, že návrh ministerstva v prvom rade zrovnoprávni živnostníkov. “Nie je dôvod, aby sme tzv. „jednoosobové eseročky“ posudzovali inak, ako živnostníkov. A po druhé, inšpekcia práce v oblasti BOZP u živnostníkov už dnes a v „jednoosobových eseročkách“ po zmene zákona, nie je žiadne byrokratické samoúčelné šikanovanie,” uviedol štátny tajomník.

“Napríklad, ak dnes „jednoosobová eseročka“ vlastní administratívnu budovu, inšpektorát v nej nemôže skontrolovať bezpečnosť výťahov, bezpečnosť kotolne, elektrických rozvodov a zariadení, bezpečnosť schodiska (vrátane zábradlí) a pod. Alebo ak „jednoosobová eseročka“ (ako bývalý živnostník) s bagrom vykonáva výkopové práce, inšpektorát nemôže skontrolovať bezpečnosť bagra a splnenie technických a bezpečnostných predpisov,” povedal Ondruš s tým, že rovnako je to v prípade elektrikárov či stavebníkov.

 

“Jednoosobové eseročky” boli kedysi len výnimočné

“V minulosti boli „jednoosobové eseročky“ výnimočné, preto v minulosti bola potreba takéhoto oprávnenia pre inšpektoráty práce iba teoretická a vtedy by oprávnene mohla byť vnímaná ako byrokratické samoúčelné šikanovanie,” uviedol Ondruš. V posledných rokoch však ministerstvo zaznamenáva relatívne prudký nárast počtu takýchto obchodných spoločností. “Preto môžem povedať, že žiadny z uvedených príkladov nie je teoretický – s tým sa inšpektoráty reálne stretávajú.”

Nikto však nebude majiteľa „jednoosobovej eseročky“ šikanovať kontrolami doma, alebo v jeho aute a pod. “Na to nemáme ani čas, ani chuť, ani dôvod. Ide nám naozaj len o kontrolu pravidiel BOZP, kde ich porušením môže „jednoosobová eseročka“ ohroziť zdravie a životy iných ľudí.“ IP nemôže vstúpiť do súkromných priestorov, ktoré neslúžia na podnikanie, to zákon nedovoľuje. A nebudeme na tom nič meniť. Keďže novela zákona prinesie z tohto pohľadu zrovnoprávnenie živnostníkov a „jednoosobových eseročiek“, tak aj prax výkonu inšpekcie bude rovnaká,” dodal Ondruš s tým, že sa nestretol s prápadom, aby sa niekto, napr. živnostník, sťažoval na neprimeraný postup Inšpekcie práce pri kontrole dodržiavania predpisov BOZP.

 

Odvody sú pre normálnych ľudí vražedné

V tomto prípade ide síce o malú zmenu, no s veľkými následkmi. Zhodnotili to nielen odborníci, ale aj obyčajní ľudia, ktorých zmeny zasiahnu najviac. “Pojem s.r.o. je zložitá vec, táto zmena sa týka hlavne BOZP. Až teraz sa zobudili? Odvody sú pre normálnych živnostníkov vražedné. Ak máte ”jednoosobovú eseročku" platíte odvody len pre zdravotnú poisťovňu, aby ste “chudák” mohli byť raz ošetrený," povedal pre Topky bývalý živnostník Daniel. Daniel patrí v súčasnosti takisto k “jednoosobovým eseročkam”. “Zamestnávam sám seba, platím odvody a nie malé. Robím služby, platím dane za s.r.o. a aj za seba podľa výplaty, tak čo chcú. Platím dane dvakrát. Zaujímať by sa mali o s.r.o. v daňových rajoch, ale, bohužiaľ, oni to robia globálne pre všetkých,” dodal Daniel.

 

Radšej nech riešia daňové raje

Pokiaľ jednoosobová eseročka vlastní napríklad administratívnu budovu, je to naozaj podozrivé. “Chcel by som vidieť, ako nejaký bagrista alebo človek, čo pracuje s elektroinštaláciou niekde na dedine vlastní budovu. Nech sa venujú radšej ”eseročkam" na Seycheloch a neotravujú poctivých podniakteľov," myslí si Tomáš.

“Ak ide o elektrikára, ten predsa musí mať nejaké papiere o odbornej spôsobilosti, to isté aj v prípade stavbárov. Veď na každú stavbu predsa musí vstúpiť podľa zákona kontrola Inšpekcie práce, resp. pri každej stavebnej činnosti,” poznamenal k téme Tomáš. “Ak nie, tak nech to riešia.”

Topky, 18.06.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards