Dohodli sa na povinných príplatkoch (JOJ)

Radovan Ďurana sa pre televíziu JOJ vyjadroval o príplatkoch za nočnú prácu. 15.1.2018 

Dohodli sa na povinných príplatkoch  (JOJ)

Adriana Kmotríková, moderátorka: "Júnová výplata zamestnancov, ktorí pracujú v noci, cez víkendy, či počas sviatkov, by mohla byť o niečo vyššia. Dohodli sa na tom sociálni partneri."

Ján Mečiar, moderátor: "Výsledný kompromis však veľmi nepotešil zamestnávateľov."

Alena Malchová, redaktorka: "Po rokovaniach, ktoré trvali niekoľko mesiacov, sa sociálni partneri konečne dohodli a vyzerá to tak, že ľudia pracujúci v noci, v soboty, nedele a vo sviatky, si prilepšia. Prvé zvýšenie by malo prísť už 1. mája 2018 a ďalšie 1. mája 2019. Vyzerať by to malo asi takto: ľudia, ktorí pracujú v noci si od 1. mája prilepšia o 30 až 35 %. Príplatok za prácu vo sviatok stúpne z 50 % na rovných 100 % z priemernej mzdy. Čo sa týka práce počas víkendu, doteraz za ňu povinné príplatky neboli. Od 1. mája dostanete za prácu v sobotu 25 % minimálnej mzdy a v nedeľu až 50 %."

Príplatky od 1.5.2018

Za nočnú prácu:

* všeobecná práca o 30 % min. mzdy (0,69 eur/hod.)
* riziková práca o 35 % min. mzdy (0,81 eur/hod.)

Príplatky od 1.5.2018

* za prácu vo sviatok o 100 % priemernej mzdy
* za prácu v sobotu 25 % min. mzdy (0,57 eur/hod.)
* za prácu v nedeľu 50 % min. mzdy /1,15 eur/hod.)

Jozef Karlubík, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov: "Akceptujeme dnešné rokovanie ako kompromisné rokovanie, samozrejme ten celkový dopad stále musíme akcentovať, že bude negatívny na priemysel a jednotlivé sektory."

Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov: "Zatiaľ z hlavy nikto z nás nie je, sa neodváži povedať aký to bude mať dopad na konkrétne v oblasti podnikania."

Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov: "V kontexte nedostatku pracovných síl a potreby dovážania cudzincov alebo teda zamestnancov z tretích krajín na to, aby sa zabezpečila práca na Slovensku sa neobávam, že by vyššie mzdy a spolu s vyššími príplatkami konkurencieschopnosť Slovenska ohrozili."

Alena Malchová: " Obavy však na ekonomický analytik trend."

Radovan Ďurana, ekonomický analytik INESS (telefonát): "V indexe pružnosti zamestnávania, ktorý je zostavený na základe údajov, ktoré zbiera Svetová banka, sa Slovensko prepadne, ak zoberieme krajiny EÚ a OECD, z 26. miesta na 36. miesto. Budeme mať akoby šiesty najnepružnejší Zákonník práce v rámci vyspelých krajín."

Alena Malchová: "Analytik tvrdí, že pri súčasnom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily firmy vedia ako zamestnancov motivovať a netreba im to prikazovať."

Radovan Ďurana (telefonát): "Ideálnym riešením je, keď každý sektor alebo každý podnik má niečo ako vyjednávanie medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a dohodnú sa na tom, aké tie príplatky budú."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards