Ekonomické reči: nepreceňujeme úlohu vzdelávania?

20. marca 2019 sa konali 17. Ekonomické reči pod taktovkou Roberta Chovanculiaka. 

Ekonomické reči: nepreceňujeme úlohu vzdelávania?

V rámci podujatia sme sa bližšie venovali úlohe vysokoškolského vzdelávania. Robert Chovanculiak z INESS vo svojej úvodnej prednáške predstavil koncept knihy Bryana Caplana, ktorý hovorí o tom, že úloha vysokoškolského vzdelávania je viac signalizačná ako edukačná. Vo svojom príspevku priblížil hodnotu poslednej skúšky, ktorá je neúmerne vyššia oproti predošlým, keďže jej absolvovaním študent získava titul a to bez ohľadu na jej náročnosť. 

Vedomosti nadobudnuté štúdiom navyše častokrát v praxi nevyužijeme, zloženie skúšok predstavuje skôr schopnosť absolventov prekonávať prekážky, čo dáva budúcemu zamestnávateľovi signál o jeho schopnostiach plniť úlohy v zamestnaní. Podujatia sa zúčastnilo asi 30 poslucháčov a po prednáške nasledovala diskusia o vzdelávaní na Slovensku a v zahraničí. 

Ekonomické reči su pravidelné diskusné podujatia, ktoré organizuje raz mesačne INESS. 

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards