Elektrická daň rastie

Martin Vlachynyský sa vyjadril pre TA3 k rastúcim koncovým cenám energií. 26.8.2018.

Elektrická daň rastie

Jozef Dúbravský, moderátor: "Až polovicu z ceny elektriny tvoria rôzne poplatky a dane, ktoré so samotnou elektrinou nemajú nič spoločné. Vyplýva to z analýzy inštitútu INESS, podľa ktorej každá domácnosť na nich zaplatí v priemere 70 eur. V porovnaní s rokom 2015 sa táto suma zvýšila o sedemnásť percent."

Daniel Horňák, reportér TA 3: “Cenu elektriny tvoria viaceré zložky a okrem nákladov na jej výrobu či prenosu sú to aj niektoré špeciálne položky. Napríklad náklady na dotácie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo dotácie ťažby uhlia. Podľa odborníkov by bolo transparentnejšie, keby vláda tieto položky neskrývala v cene elektriny, ale riadne ich priznala v rozpočte ako samostatné výdavky.”

Martin Vlachynský, analytik INESS: “Podpora obnoviteľných zdrojov energie je environmentálna politika, podpora výroby elektriny z uhlia môžme nazvať sociálnou politikou, pretože primárnym cieľom nie je výroba elektrickej energie, ale primárnym cieľom je udržanie zamestnanosti v baniach na Hornej Nitre.”

Daniel Horňák: “Výsledkom by bolo podľa odborníkov nielen transparentnejšie financovanie vládnych politík, ale aj nižšie ceny elektriny. Ministerstvo hospodárstva takúto iniciatívu odmieta, súčasný systém je vraj overený a funguje aj v iných štátoch.”

Maroš Stano, hovorca ministerstva hospodárstva: “Podpora výroby elektriny z hnedého uhlia súvisí s bezpečnosťou dodávok elektriny a jej trvanie sa bude odvíjať od sociálno-ekonomickej transformácie regiónu Horná Nitra.”

Daniel Horňák: “Z väčšej časti stoja za rastom takzvanej elektrickej dane obnoviteľné zdroje. Regulačný úrad to vysvetľuje tým, že výrobcov zelenej energie musel v predchádzajúcich rokoch dotovať vyššími sumami, aby vykryl rozdiel spôsobený klesajúcou elektriny na burze.”

Radoslav Igaz, hovorca ÚRSO: “Keďže v minulých rokoch cena silovej elektriny na burzách klesala, podľa nastaveného systému podpory mali výrobcovia takzvanej zelenej energie garantovaný nárok na vyššie doplatky. Čo úrad musel v zmysle platnej legislatívy rešpektovať.”

Daniel Horňák: “Veľkí spotrebitelia by sa mali v budúcnosti dočkať zlepšenia. Ide najmä o dvesto najväčších priemyselných firiem, tie budú môcť podľa pripravovanej novely zákona požiadať o zľavu z poplatkov za obnoviteľné zdroje. Či nová legislatíva pomôže aj domácnostiam, je zatiaľ otázne.”

Daniel Horňák, Zuzana Straková Wenzlová, Jozef Dúbravský, TA3, 26.08.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards