Epilóg reformy

Martin Vlachynský napísal článok pre Zdravotnícke noviny o reformách v zdravotníctve. 05. 09. 2019.

Projekt stratifikácie mal šancu stať sa prakticky jedinou reformou nielen v zdravotníctve. Používam minulý čas, aj keď projekt nebol oficiálne odpísaný. Voľby sa blížia až príliš rýchlo. Bola/je to teda dobrá reforma alebo zlá? Kvalita reformy nezávisí od toho, ako je napísaná, ale od toho, ako je implementovaná.

Odpoveď na túto otázku preto nehľadajme príliš usilovne. Avšak to, že sa za túto reformu postavilo také široké spektrum záujmových skupín (poisťovne, nemocnice, opozícia aj mnohí lekári), nasvedčovalo, že štartovacia pozícia bola dobrá.

Hlavným pozitívom stratifikácie bolo, že sa pokúsila zaviesť do slovenského zdravotníctva nejaké ukazovatele kvality a nároku. Štát prakticky nemeria kvalitu v ničom, do čoho fušuje. A ak už ju náhodou meria, tak iba do zásuvky – teda z výsledkov nerobí žiadne závery. Zlé závery by predsa boli zlou vizitkou štátu. Stratifikácia bola v tomto výnimkou – ponúkala istý záväzok voči pacientovi. Mala aj isté negatíva, ktorých som sa obával a ktoré boli znásobené v momente, keď sa začalo koketovať s ústavným zákonom.

Jedným z problémov slovenského zdravotníctva je „zabetónovanosť“. Súťaž o pacienta prebieha iba vo veľmi malých rozmeroch (napríklad v pôrodníctve). Môže za to systém koncových nemocníc, spôsob úhrad (pacient je pre poskytovateľa často finančnou príťažou, nie žiadaným klientom), ale aj samotní pacienti, ktorí sa len postupne učia pýtať sa na kvalitu.

Stratifikácia hrozila, že formálne kritériá nenechajú priestor na konkurenciu alebo že miestami zmetie aj to, čo funguje. Neboli to však nezdolateľné prekážky. Keď sa raz ustanoví systém, podmienky sa dajú dolaďovať.

Zdravotníctvo je s viac ako 5 miliardami eur verejných výdavkov druhou najväčšou oblasťou verejného sektora. Ide o veľa. Dúfajme, že keď sa už nepodarilo dom postaviť, niekto aspoň využije stavebný materiál, čo ostal.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards