Európa prestala šetriť. Čo sa stalo s vynútenými úsporami?

Týždenník Trend uverejnil vyjadrenia analytika Martina Vlachynského k miere úspor domácností v eurozóne. 7.10.2022

Európa prestala šetriť. Čo sa stalo s vynútenými úsporami?

Martin Vlachynský, INESS:

„Z pohybu jednej štatistiky nie je možné robiť rozsiahle závery o ekonomike. Musíme si pomôcť aj povedomím o všetkých ďalších okolnostiach, najmä o pokračujúcej inflácii a rastúcej bezradnosti ECB, fiškálnych problémoch štátov, o hroziacich fyzických nedostatkoch elektriny a plynu. Ak toto všetko vezmeme do úvahy, je pravdepodobné, že kapacita domácností na tvorbu úspor výrazne poklesne, pretože väčšia časť príjmu ako dosiaľ bude potrebná na udržanie životného štandardu."

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards