Európsky parlament reaguje na spoločný list k TTIP

V máji 2015 bol INESS spolusignatárom otvoreného listu 14 východoeurópskych think tankov k zmluve TTIP.

Európsky parlament reaguje na spoločný list k TTIP

V ňom sme sa prihlásili k maximálnej otvorenosti obchodu. „Úlohou vlád by preto nemalo byť obmedzovanie ľudského konania, ale jeho podpora. Otázka, ktorú by si vlády mali klásť nie je „Koľko slobodného obchodu by sme mali dovoliť?“, ale „Čo môžeme spraviť pre viac slobodného obchodu?“

Tento list bol v septembri opäť preskúmaný Výborom pre petície (Committee on Petitions). Ako nám listom oznámila jeho predsedníčka Cecilia Wikström, po prerokovaní nášho listu sa rozhodli zaslať informačný dopis národným parlamentom ohľadom pozície Európskeho parlamentu k TTIP a požiadali Radu Európskej Únie o viac transparentnosti pri vyjednávaní.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards