Minulý rok sme po dlhých rokoch vynechali organizáciu tradičnej medzinárodnej konferencie Free Marke...