Free Market Road Show 2022: Investovanie v čase vojny

INESS organizoval 27. apríla 2022 putovnú konferenciu Free Market Road Show v hoteli Crowne Plaza v Bratislave. Konferencia s podtitulom Investovanie v čase vojny priniesla na Slovensko aktuálne témy, ktoré zazneli od deviatich slovenských a zahraničných rečníkov. Vypočuť si ich prišlo viac ako 80 divákov.

Free Market Road Show 2022: Investovanie v čase vojny

Konferenciu otvoril riaditeľ INESS Richard Ďurana, ktorý v úvode predstavil hlavnú tému podujatia a poďakoval partnerom, ktorými boli Nadácia EPH, Nadácia Advance Investments, Students for Liberty a mediálnemu partnerovi Aktuality.sk.

Prvým rečníkom v paneli bol Yaron Brook z Ayn Rand Institute v USA. Hovoril o tom, ako sú rozhodnutia zhora škodlivé pre spoločnosť, čo sa prejavuje vo všetkých sférach spoločnosti – od zdravia po energetiku. Druhým rečníkom v paneli bol Matt Kibbe z organizácie Free the People v USA. Svoj rečnícky príspevok venoval vzťahu moci a mieru. Ako tretia rečníčka vystúpila pani Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní. Vo svojom príspevku sa venovala štátnej regulácii a daniam, ktoré postupne spôsobujú, že zo slovenského trhu odchádzajú poisťovne. Vysvetlila, prečo je to pre štát ujma, keď sa ďalšie poisťovne menia len na pobočky zahraničných poisťovní. Záver panelu patril Danielovi Bytčánkovi, riaditeľovi Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity ARDAL. Hovoril o stratégii vydávania dlhopisov a budovaní hotovostných rezerv štátneho dlhu.

Po krátkej prestávke s občerstvením patrilo prvé vystúpenie v druhom paneli Terry Kibbe z organizácie Free the People, USA. Venovala sa problému štátnych intervencií, tomu, aké nebezpečné môžu byť a ako poškodzujú životy všetkých občanov. Svoj prejav zakončila slovami: "Sloboda, nie vláda tvorí cestu k pokroku." Po nej vystúpil Miroslav Kotov, generálny riaditeľ dôchodkového fondu Allianz. Hovoril o negatívnom vplyve vládnych regulácií na hospodárenie s úsporami v druhom pilieri. Tretím rečníkom druhého panelu bol Juraj Karpiš z INESS, ktorý vysvetľoval príčiny inflácie. Poukázal na to, že väčšina ekonómov trend rastúcej inflácie v predchádzajúcich dvoch rokoch neidentifikovala a podelil sa aj o svoju predikciu do budúcnosti slovami: "Miera inflácie v tomto roku klesne," a dodal, že: "Dnes je dôvodov na infláciu menej ako v roku 2021." David Stancel, investičný riaditeľ v spoločnosti Fumbi, priniesol prehľad decentralizovaného bankovníctva a hovoril aj o pozitívach a rizikách spojených s investíciami do kryptomien. Posledný rečník druhého panela, Richard Zundritsch z rakúskej spoločnosti Added Value, poukázal na dôležitosť slobodného trhu, pričom si zaspomínal na svoje dávnejšie cesty do slovenského hlavného mesta a uviedol, že: "Bratislava je živým svedectvom toho, že kapitalizmus funguje." Pandémiu Covid-19 uviedol ako príklad toho, ako vlády, v snahe bojovať proti pandémii, sústredili vo svojich rukách moc a ďalšie extra kompetencie, a teraz sa snažia túto moc si udržať, čo môže vyústiť len do „nevoľníctva“.

Potešila nás veľmi živá diskusia, ktorá nesledovala po obidvoch paneloch, a nemenej tiež pozitívne reakcie a spätná väzba účastníkov pri rozhovoroch v neformálnej atmosfére po skončení oficiálneho programu.

Richard Ďurana, INESS

 

Yaron Brook, Ayn Rand Institute, USA

 

Matt Kibbe, Free the People, USA

 

Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní

 

Daniel Bytčánek, riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity ARDAL

 

Panel I, moderuje Martin Vlachynský, INESS

 

Panel I počas diskusie

 

Publikum

 

Terry Kibbe, Free the People, USA

 

Miroslav Kotov, generálny riaditeľ dôchodkového fondu Allianz

 

Juraj Karpiš, INESS

 

Dávid Stancel, investičný riaditeľ, Fumbi

 

Richard Zundritsch, Added Value, Rakúsko

 

Panel II, moderuje Radovan Ďurana, INESS

 

Panel II počas diskusie

 

Publikum

 

Yaron Brook podpisuje knihu

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards