Friedman Legacy Day / 10. výročie INESS

Dňa 28.7.2016 zorganizoval INESS v spolupráci s americkou EdChoice v poradí už siedmy ročník podujatia na počesť Miltona Friedmana - Friedman Legacy Day. Tento rok sa konalo vyše 100 podobných podujatí v rôznych krajinách sveta, ktoré mali za cieľ pripomenúť si myšlienky jedného z najvýznamnejších ekonómov storočia. Vo svete sa uskutočnil už desiaty ročník tohto podujatia a INESS sa zaslúžil o to, že Slovensko bolo v roku 2010 vôbec prvou krajinou sveta, kde sa Friedman day organizoval mimo územia USA.

Friedman Legacy Day / 10. výročie INESS

Milton Friedman, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 1976, bol hlavným oponentom k rozširujúcim sa myšlienkam keynesiánstva. Bol zástancom ekonomickej slobody a voľného trhu, a tvrdil, že štátne zásahy do ekonomiky spôsobujú zánik osobnej aj politickej slobody. Okrem pôsobenia na akademickej pôde, výrazne ovplyvňoval aj verejnú politiku v USA a vo Veľkej Británii. V Chicagu napríklad učil čilských študentov, ktorí po návrate do Čile naštartovali dôležité reformy, ktoré významne pomohli krajine prekonať ekonomické problémy. Friedmanove knihy sa stali dôležitým zdrojom pre mnohých ekonómov, ale aj pre laickú verejnosť. Kniha Sloboda voľby (Free to Choose), ktorú napísal spolu so svojou manželkou Rose, sa stala najlepšie predávajúcou odbornou knihou v roku 1980.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz spomienkou na Miltona Friedmana oslavoval svoje desiate výročie pôsobenia. Podujatie otvoril príhovorom Richard Ďurana, ktorý zdôraznil význam tohto dňa a prínos Miltona Friedmana pre ekonómiu ako vedu a pre spoločnosť. Neskôr pokračoval súhrnom činností a najvýznamnejších udalostí z 10-ročného pôsobenia INESS. Nasledoval príhovor Juraja Karpiša, ktorý pripomenul začiatky pôsobenia INESS a zdôraznil úspechy inštitútu v snahe zabrániť legislatívnym zmenám, ktoré by mohli mať negatívny dopad na bežných občanov. Po oficiálnej časti podujatia začala diskusia, ktorú si mohli hostia spríjemniť občerstvením – pečeným prasiatkom a tortou s logom INESS.

Fotogaléria z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards