Hádka pre Dankove 13. platy?!

Radovan Ďurana hovoril v Novom Čase o možných dôvodoch relatívneho neúspechu nedávno zavedených trinástych platov. 14.8.2018.

Hádka pre Dankove 13. platy?!

Už od prvého mája platí nový zákon, ktorým sa rada chváli SNS Andreja Danka (44). Podľa neho zamestnanci môžu od firiem dostávať zvýhodnené 13. a 14. platy čiastočne oslobodené od odvodov. Nový Čas sa zaujímal o to, ako tento benefit slovenskí zamestnávatelia vy užívajú v praxi a čo si o ňom myslia. Z oslovených firiem sa k vyplácaniu týchto bonusových odmien prihlásil len málokto. Sám Danko vysvetľuje, že ide o prvotné nastavenie a nečakali ani veľký záujem hneď od mája. „Tento rok to bolo podľa predpokladov využité minimálne. Napriek tomu podľa mojich informácií to dostalo niekoľko desiatok tisíc zamestnancov podľa štatistiky z Finančnej správy. Štát mal väčší výber dane z príjmov za jún pre to, že sa predpokladá, že bol využitý tento inštitút,“ povedal šéf SNS pre Nový Čas. Zároveň hovorí, že skutočný záujem o 13. a 14. platy sa vyhodnotí až v roku 2019. „Je to systémové opatrenie, ktoré sa musia podnikatelia naučiť používať. Teraz to ešte nebolo tak daňovo-odvodovo zaujímavé,“ dodal Danko s tým, že ak bude treba, bude sa zákon vylepšovať. Ministerstvo financií oficiálne zatiaľ len spracúva údaje v tejto veci. „Výsledný vplyv bude zverejnený spolu s daňovou prognózou v septembri,“ uviedli. Podľa ekonomického analytika Radovana Ďuranu z INESS by o bonusových platoch nemal rozhodovať zákon, ale vyjednávanie vo firme. „Finálne znenie zákona a pravidlá pre 13. plat sú také zložité, že mnoho zamestnávateľov si mohlo povedať, že radšej sa nebudú trápiť so zložitou byrokraciou a pokračujú vo vyplácaní nejakých odmien. Slovenský pracovný trh potrebuje nižšie odvodové zaťaženie, prípadne zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane odpočítateľnej položky,“ uviedol Ďurana.

 

Využívate nový zákon na vyplácanie bonusových miezd?

 

Nebolo to motivujúce

Volkswagen, Michal Ambrovič, hovorca

- Volkswagen Slovakia sa stará o svojich spolupracovníkov a už viac ako 25 rokov im vypláca tzv. 13., ako aj 14. plat. Novelizácia Zákonníka práce pre spoločnosť Volkswagen Slovakia týkajúca sa 13. platu motivujúca nebola a privítali by sme skôr celkové systémové zníženie daňového a odvodového zaťaženia podnikateľského sektora.

 

Legislatíva je príliš zložitá

KIA, Dušan Dvořák, vedúci PR

- V Kia Motors Slovakia vyplácame počas roka pravidelné bonusy. Suma všetkých bonusov prekračuje priemernú sumu 13. a 14. platu našich zamestnancov, no aj tak nespĺňame prísne podmienky na vyplácanie 13. a 14. platu v zmysle zákona. Legislatíva o 13. a 14. plate je veľmi zložito nastavená. Kia Motors Slovakia by uvítala zjednodušenú formu podmienok odpracovanej doby a to, ak ich je nutné definovať, tak 24 mesiacov pri obidvoch platoch je postačujúce.

 

Máme lepšie podmienky

SLOVNAFT, Ladislav Procházka, PR manažér

- SLOVNAFT, a. s., vyplatila zamestnancom v súlade s platnou kolektívnou zmluvou v máji výkonnostnú odmenu vo výške 10,9 % z ročnej sumy základnej mzdy a zároveň aj odmenu za dobré hospodárenie spoločnosti v roku 2017 vo výške 250 eur. Možnosť vyplatiť zamestnancom 13. a 14. plat podľa ustanovení Zákonníka práce spoločnosť nevyužije, nakoľko naše dohodnuté podmienky v kolektívnej zmluve umožňujú vyplatiť obidve odmeny širšiemu okruhu zamestnancov, ako podmienky stanovené v Zákonníku práce.

 

Zákon je nezaujímavý

ŽSR, Ivana Popluhárová, zástupkyňa riaditeľky

- Železnice SR neposkytujú 13. plat a ani neuvažujú o jeho zavedení tak, ako je jeho poskytovanie nastavené ustanoveniami Zákonníka práce. Poskytovanie 13. platu je dobrovoľným plnením zo strany zamestnávateľa, avšak ďalšie podmienky, vrátane výplaty v mesiaci jún, ako aj daňové a odvodové zaťaženie, ho vzhľadom na jeho zložitosť robí nezaujímavým pre väčšinu zamestnávateľov.

 

Chceme flexibilnejšie termíny

Nestlé, Róbert Kičina, PR manažér

- Nestlé poskytuje svojim zamestnancom ročné bonusy nad rámec základnej mzdy v závislosti od výsledkov firmy a výkonov zamestnancov. Daňová a odvodová úľava sú čiastočne motivujúce, pretože šetria firmám náklady a súčasne zvyšujú čistý príjem zamestnancov. V prípade ročných bonusov vyplácaných mimo decembra a júna však ani firmy, ani zamestnanci tento benefit využiť nemôžu. Uvítali by sme preto flexibilnejšiu úpravu termínov vyplácania 13. platu.

 

Využili sme to, ale zákon je komplikovaný

OLD HEROLD, Martin Spurný, výkonný riaditeľ

- Samotný zákon nebol pre nás dôvodom na vyplatenie 13. platu, podmienky sú nastavené viac populisticky ako pragmaticky. Mechanizmus vyplácania je málo motivačný hlavne pre svoju komplikovanosť a relevantné úspory pre zamestnávateľa aj pre zamestnanca sa dostavia až po niekoľkých rokoch, ak vôbec. Nechali by sme to na firmy

 

BILLA, Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa

- Nie, neposkytli sme našim zamestnancom 13. plat podľa nových podmienok. Za dôležitejšie považujeme správne nastavenie základných miezd a následne variabilných zložiek. Každá firma by mala mať možnosť flexibilne rozhodnúť o výške a podmienkach vyplatenia akýchkoľvek variabilných zložiek vrátane 13. platu.

 

Nie je to pre nás

Henkel, Zuzana Kaňuchová, hovorkyňa

- Spoločnosť Henkel Slovensko mala systém odmien, ktorého súčasťou je aj 13. plat, nastavený už pred zavedením nového zákona. Pre sektor výroby či iné segmenty môže byť toto nastavenie vyhovujúce. Pre Centrá zdieľaných služieb, v ktorom pôsobíme, či firmy v bratislavskom regióne, trhová prax nezodpovedá novému nastaveniu.

 

Obmedzená výška platu

Orange, Alexandra Piskunová, hovorkyňa

- Orange svojim zamestnancom 13. plat dlhodobo vypláca, prvú polovicu dostávajú v lete a druhú polovicu trinásteho platu v decembrovej výplate pred Vianocami. Zatiaľ bude Orange vyplácať 13. plat aj naďalej podľa pôvodných pravidiel. Nová legislatíva obsahuje viaceré limity a pravidlá, ktoré musíme detailne analyzovať.

 

KEDY MÁTE NÁROK

- od mája 2018 je možné vyplácať dobrovoľné 13. a 14. platy oslobodené od daní a odvodov

- podmienkou je, že tento plat musí byť vo výške priemerného zárobku zamestnanca

- zamestnanec musí vo firme pracovať aspoň dva roky

- úľava je do výšky 500 eur

- tento rok je 13. plat oslobodený od zdravotného poistenia

- v ďalších rokoch bude oslobodený od dane z príjmov aj sociálnych odvodov

 

Dostali ho desiatky tisíc ľudí

Andrej Danko, šéf SNS

- Dostalo to niekoľko desiatok tisíc zamestnancov podľa štatistiky, ktorú mám z Finančnej správy. Tento rok sme ani nečakali nejaké veľké nábehy, to čakáme budúci rok. Teraz to ešte nebolo tak daňovo-odvodovo zaujímavé. Samozrejme, že ho budeme vylepšovať ak sa ukážu veci, ale ešte sa to ťažko vyhodnocuje.

Martin Čeliga, Nový Čas, 14.08.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards