Hlasové školenia pre INESS

Od 11.1. – 8.6.2023 absolvovali viacerí členovia INESS školenia na zlepšenie hlasového prejavu pod vedením skúseného lektora - režiséra a herca Ondreja Kaprálika.

Hlasové školenia pre INESS

Školenia pozostávali z troch skupinových hodín, ktoré slúžili na nastavenie očakávaní, meranie progresu a vymedzenie cieľov do budúcnosti. Jednotliví účastníci z INESS okrem toho absolvovali individuálne hodiny s lektorom, kde sa zamerali na jednotlivé problémové oblasti ako správna artikulácia, dôraz či rytmus.

Za podporu rozvoja hlasového prejavu ďakujeme lektorovi Ondrejovi Kaprálikovi a Nadácii Pontis, ktorá projekt podporila prostredníctvo Fondu pre Transparentné Slovensko.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards