Hodnota kilometra cesty za peniaze

Plytvanie môže mať rôzne formy. Niekedy je plytvaním aj to, čo sa na prvý pohľad nemusí zdať ako plytvanie. Ak použijete verejné zdroje na vybudovanie kilometra diaľnice, otázka plytvania nie je len to, či ste vysúťažili najlepšiu cenu za betón, asfalt a služby pozemných stavieb. A či neboli použité zbytočné predražené komponenty.

Hodnota kilometra cesty za peniaze

Otázkou plytvania je aj to, ako mohli byť použité dané verejné zdroje inde. Zdroje sú totižto obmedzené. Ak ich použijeme na výstavbu diaľnic, môžu chýbať pri rekonštrukcií ciest prvej triedy. A môže tak dôjsť k plytvaniu, aj keď postavíme tú najlepšiu diaľnicu v pomere cena a výkon.

Z tohto pohľadu môžeme označiť rozpočet ministerstva dopravy za rozpočet plný plytvania. Tento rok je na udržiavanie ciest prvej triedy vyhradených niečo viac ako 40 mil. eur, pričom rovnakú sumu zaplatíme za 1 km diaľnice pri Prešove. A to v situácii, keď kvalita ciest prvej triedy sa každým rokom zhoršuje – už skoro tretina je v nevyhovujúcom stave. Pričom treba upozorniť, že z tejto už tak nízkej sumy na opravu pôjde len polovica. Druhá polovica je určená na letnú a zimnú údržbu – kosenie a solenie.

Výška výdavkov na údržbu ciest prvej triedy nedáva zmysel ani keď sa porovnáme s Českou republikou. Tam ide na cesty skoro 300 mil. eur ročne. A majú približne dva krát väčšiu sieť ciest prvej triedy. Inými slovami dávajú tri krát viac zdrojov na opravu a údržbu jedného kilometra cesty prvej triedy.

A to všetko v situácii, keď cesty prvej triedy patria na Slovensku k najvyťaženejším cestám vôbec. Stále po nich jazdí viac aut, ako po diaľniciach alebo rýchlo cestách. Z celkového rozpočtu ministerstva dopravy 1,1 mld. eur sa im však ujdú len omrvinky.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards