Index pružnosti zamestnávania 2019

V rebríčku 41 krajín EÚ a OECD sa Slovensko umiestnilo na 32 mieste v Indexe pružnosti zamestnávania. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 6 miest.

Index pružnosti zamestnávania 2019

Tento index je zostavovaný na základe údajov Svetovej Banky, porovnáva legislatívu krajín v oblasti vzniku pracovného miesta, jeho priebehu, a ukončenia.

Krajiny, ktoré legislatívne určujú menej parametrov pracovného pomeru majú pružnejší trh práce. Lídrom rebríčka je Dánsko, kde zákon neurčuje ani minimálnu mzdu, ani dĺžku pomeru na dobu určitú, neukladá povinnosť vyplácať odstupné. Tieto parametre sú predmetom dohody zamestnanca a zamestnávateľa a ich kolektívneho vyjednávania.

Na opačnom konci rebríčka sú krajiny, ktoré regulujú väčšinu parametrov pracovného pomeru. Najnižšie sa umiestnilo Francúzsko, kde napríklad nie je možné uzavrieť kontrakt na dobu určitú pre trvalé úlohy a zákonník práce má  3000 strán.

Hlavným dôvodom poklesu Slovenska v rebríčku je navýšenie príplatkov na nočnú prácu a prácu cez víkend. Zákonom navýšené príplatky obmedzujú možnosti zamestnávateľov flexibilne reagovať na požiadavky trhu. Toto zvýšenie je dvojstupňové, ak by sme do indexu započítali stav platný od 1.5.2019, Slovensko by sa v rebríčku posunulo ešte o 4 priečky nižšie.

Slovenský zákonník práce je prísnejší ako legislatíva v Českej republike, Poľsku, Maďarsku aj Rakúsku.

Vyššia pružnosť zamestnávania umožňuje zamestnávateľom operatívne vytvárať a rušiť pracovné miesta, či upravovať pracovnú dobu. Firmy tak môžu využiť aktuálne obchodné príležitosti, a tým dokážu adekvátne využiť dostupnú pracovnú silu. Ekonomické štúdie poukazujú na to, že táto pružnosť uľahčuje najmä nízkokvalifikovaným pracovníkom vstup na pracovný trh.

Index pružnosti zamestnávania bol pripravený analytikmi Lithuanian Free Market Institute (Litva) v spolupráci s INESS Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz, Institute for Market Economics (Bulharsko), Center for Economic and Market Analyses (Česká republika), the Academy of Liberalism (Estónsko), the Civil Development Forum (Poľsko). Report, ktorý bol publikovaný v angličtine, obsahuje okrem výsledkov indexu aj profily jednotlivých členských krajín. Poradie Slovenska je v anglickom vydaní odlišné, nakoľko v ňom ešte neboli zapracované zmeny v zákonníku práce platné od 1.5.2018.


Táto publikácia vznikla vďaka podpore the Rising Tide Foundation. Názory v tejto publikácii sú dielom jej autorov a nemusia reflektovať postoje the Rising Tide Foundation.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards