Index slobody pre rok 2018

Dnes je Medzinárodný deň ľudských práv. A dnešok patrí aj vyhláseniu aktuálnych výsledkov globálneho rebríčka Index ľudskej slobody (Human Freedom Index), ktorý už 10 rokov zostavujú americký CATO Institute, kanadský Fraser Institute a nemecký Liberales Institut pri Nadácii Friedricha Naumanna. Podľa výsledkov indexu priemerná sloboda jednotlivca naďalej klesá. Na 10 bodovej škále klesol index za poslednú dekádu zo 7,07 na 6,89 bodu. Index pokrýva 162 krajín celého sveta a sleduje 79 indikátorov osobnej, občianskej a ekonomickej slobody.

 

Index slobody pre rok 2018

Index sleduje napríklad mieru slobody prejavu, náboženskú slobodu, slobodu združovania, rešpektovanie a vymožiteľnosť práva, a tiež slobodu pohybu, slobodu žien, kriminalitu a násilie, či diskrimináciu voči manželským zväzkom osôb rovnakého pohlavia.

Na prvých troch priečkach sa umiestnili Nový Zéland, Švajčiarsko a Hong Kong (jeho umiestnenie sa v rebríčku zhoršilo).

Najslobodnejšie krajiny východnej Európy sú Estónsko (14 vo svete), Litva (20), Česko (21), Lotyšsko (23) a Rumunsko (24).

Slovensku patrí celosvetovo 36. miesto. Za posledných desať rokov klesol náš Index ľudskej slobody z 8,23 na 7,92. Poklesli ako osobná sloboda, tak aj ekonomická sloboda. Detaily pre Slovensko nájdete na strane 314 tu.

Najmenej slobodnými krajinami východnej Európy sú Bielorusko (128), Rusko (119), Ukrajina (118), Moldavsko (75), a Grécko (61). Čítate dobre, podľa autorov štúdie patrí kolíska demokracie z kultúrnych, ekonomických a politických dôvodov do východnej Európy.

Zaujímavé je, že z 12 hlavných sledovaných kategórií došlo až v 9 k celkovému zhoršeniu. Vo svete sa globálne zhoršili náboženské slobody, sloboda pohybu, či vymožiteľnosť práva. Polepšila si napríklad kvalita peňazí.

Krajiny s vysokou mierou osobnej slobody vykazujú aj vysoký stupeň ekonomickej slobody. Najslobodnejšie krajiny (z prvého kvartilu) vykazujú aj najvyšší osobný príjem (39 249 USD per capita ročne), zatiaľ čo najmenej slobodné krajiny z posledného kvartilu vykazujú priemerný príjem per capita len 12 026 USD ročne. Autori našli silnú koreláciu medzi slobodou a demokraciou, s jedinou výnimkou – Hong Kongom.

Autor štúdie Ian Vasquez hovorí, že „údaje ukazujú význam slobody vo všetkých jej rozmeroch a tiež to, že osobná a ekonomická sloboda idú ruka v ruke.“

Spoluautorka Tanja Porčnik uvádza: „s nárastom nacionalizmu, populizmu a hybridných foriem autoritárskych režimov je sloboda v mnohých častiach sveta utláčaná. Neprekvapuje, že medzi krajinami s najvyššou mierou úpadku slobody figurujú napríklad Turecko a Poľsko. V oboch krajinách sa oslabilo postavenie práva, náboženské slobody, či sloboda prejavu.“ Dobrou správou podľa nej je, že sloboda je zakorenená v rôznorodých spoločenstvách a rozširuje sa do mnohých krajín po celom svete.

Tlačovú správu CATO Institute zverejnenú dňa 10. decembra preložil Richard Ďurana

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards