INESS na diskusii o poľnohospodárstve v Liberálnom dome

V Liberálnom dome sa 7. júna 2018 konala Konferencia SaS: Budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku. Organizátorkou bola tímlíderka SaS pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Jarmila Halgašová.

INESS na diskusii o poľnohospodárstve v Liberálnom dome

Nosnou témou konferencie bolo „Spoločná poľnohospodárska politika EÚ na časový rámec 2021 - 2027 a jej vplyv na slovenské poľnohospodárstvo, potravinárstvo a ich konkurencieschopnosť“. Za INESS sa v paneli predstavil Martin Vlachynský, spolurečníkmi boli Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Pavol Bottka, farmár, zakladajúci člen a prezident CYF (Klub mladých farmárov), člen Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska a Miroslav Žiak, expert SaS pre potravinárstvo.

Martin Vlachynský vo svojom príspevku zdôraznil nutnosť „prebudiť“ trh s pôdou a zvýšiť motiváciu produkovať vyššiu pridanú hodnotu, pretože Slovensko patri podľa štatistík EÚ medzi krajiny s vôbec najnižšou pridanou hodnotou na hektár v celej EÚ 28.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards