INESS na kongrese Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Na pozvanie organizátora, spoločnosti SOLEN Medical Education, analytik INESS Martin Vlachynský vystúpil v stredu 19. septembra v hoteli Holiday Inn v Bratislave na kongrese Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny, ktorý je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

INESS na kongrese Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Tematicky sa jednalo o veľmi pestré podujatie, ktoré zahŕňalo viac ako dve desiatky rečníkov z odborov medicíny, práva, ekonómie, manažmentu a iných. Spoločným menovateľom prednášok bola staroba a smrť.

Predmetom prednášky v podaní analytika INESS bol súvis medzi výdavkami na zdravotníctvom a demografickými zmenami.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards