INESS na konzultáciách k dani z príjmov

Pri príprave novelizácií zákonov je pre verejnosť možnosť zúčastniť sa konzultácií s predkladateľom, ktorým je väčšinou príslušné ministerstvo. Oproti rozporovému konaniu je výhoda v tom, že návrh zákona je ešte v úvodnej fáze (nemá konkrétnu podobu) a je možný konštruktívnejšie dialóg než pri rozporovom konaní, kedy sa zasahuje už priamo do napísanej štruktúry.

INESS na konzultáciách k dani z príjmov

INESS sa takýchto konzultácií pravidelne zúčastňuje. V januári to bola konzultácia k osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. V piatok 1. februára zase prebiehali konzultácie k novele zákona dani z príjmov.

Táto daň je kľúčovou pre podnikateľské prostredie a pripravovaná novela má byť pomerne rozsiahla. Zmena sadzby (zníženie by sme samozrejme brali) si vyžaduje politický konsenzus koalície, preto sme pri konzultáciách zamerali skôr na technické aspekty. Medzi ne patrí napríklad otázka daňových preddavkov. INESS navrhuje zaviesť informovanie daňovníkov a vzniku a výške povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu. Zároveň navrhujeme zvýšiť hranicu z 2500 eur na 10 000 eur. Argumenty sme v minulosti zhrnuli v komentári.

Príprava novely bude trvať ešte niekoľko mesiacov, veríme, že prinesie aspoň niekoľko pozitívnych zmien.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards