INESS na letnej škole v Budapešti

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz sa v zastúpení analytika Martina Vlachynského zúčastnil vo štvrtok 12. júla letnej školy Századvég v Budapešti.

INESS na letnej škole v Budapešti

Týždňové podujatie, určené pre mladých ľudí z krajín V4, sa zameriavala na rôzne ekonomické a spoločenské otázky. Organizovala ju nadácia Századvég, hosťami bolo viacero maďarských aj zahraničných osobností. INESS bol zastúpený v diskusnom paneli, v ktorom sa preberali klady a zápory eurofondov pre krajiny východnej Európy.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards