INESS na Misesovej akadémii

Liberální institut organizoval v dňoch 1. - 4. septembra 2022 v Českom Šternberku jubilejný desiaty ročník Misesovej akadémie Liberálního institutu (MALI). Vážime sa každoročné pozvanie prednášať, tentokrát za INESS vystúpil na MALI ako keynote speaker Richard Ďurana.

INESS na Misesovej akadémii

Svojou prednáškou, ktorú nazval RIP IP, sa pokúsil 52 študentom MALI ukázať problémy súčasného patentového práva. Na mnohých príkladoch ukázal, prečo sú patenty voči vynálezcom a inovátorom neférové, vytvárajú monopoly so všetkými negatívami známymi z ekonomickej teórie aj praxe, nepodporujú inovácie - naopak ich brzdia, a ukázal tiež, že drvivá väčšina vynálezov nie je patentovaná. Zároveň predostrel alternatívy k súčasnému stavu, pričom z viacerých scenárov by malo byť prvým krokom skrátenie dĺžky trvania patentov, príp. ich úplné zrušenie.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards