INESS na okrúhlom stole k dofinancovaniu zdravotníctva

Okrúhly stôl, organizovaný 24. septembra 2019 pod záštitou Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) a Health Policy Institute (HPI) v hoteli Aston bol venovaný aktuálnym problémom slovenského zdravotníctva a jeho financovania.

INESS na okrúhlom stole k dofinancovaniu zdravotníctva

Cieľom diskusie bude hľadanie efektívnych riešení pre zdravotníctvo s ohľadom na potreby pacientov, ale aj vytváranie podmienok na dôstojnú prácu  zdravotníckych pracovníkov a subjektov pôsobiacich v zdravotníctve.

Obsahoval 2 bloky:

1. Blok: Čo nás trápi

Vstupy k najzásadnejším problémom v oblasti, ktorú zastupujú s ohľadom na financovanie a chýbajúce systémové riešenia.

2. Zdravotníctvo očami analytikov

Prezentácie mimovládnych aj štátnych analytikov a ich pohľadu na financovanie zdravotníctva.

V druhom bloku vystúpil aj analytik INESS Martin Vlachynský.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards