INESS na podujatí EuroActiv: Mladých voličov priťahujú extrémy

Róbert Chovanculiak sa zúčastnil dňa 11.12.2017 podujatia organizovaného EurActiv.sk vo Francúzskom inštitúte v Bratislave. Podujatie nieslo názov - Mladých voličov priťahujú extrémy: prirodzený protest alebo znepokojivý trend? Náš kolega na ňom odprezentoval vzdelávací projekt INESS pod názvom Slovensko 2044.

INESS na podujatí EuroActiv: Mladých voličov priťahujú extrémy

Hlavnou témou diskusie bol stúpajúci nezáujem mladých ľudí o voľby, či ich príklon k populistickým stranám. Okrem INESS sa panelu zúčastnili aj:

Charles DEFFRENNES, VOXE.org, Francúzsko

Oľga GYÁRFÁŠOVÁ, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

Bulcsú HUNYADI, Political Capital Institute, Maďarsko

Alena NAVRÁTILOVÁ, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards