INESS na Politickej akadémii

Analytici z INESS prednášajú na vzdelávacom programe Politická akadémia. Je to program určený ľuďom, ktorí majú úprimný záujem meniť veci verejné a chcú vstúpiť do politiky pripravení. Počas siedmych trojdňových seminárov sa naučia viac o fungovaní verejných financií, hospodárskej politiky či školstva a zdravotníctva. Program však ponúka aj tréning na tzv. soft skills - prácu s médiámi, krízovú komunikáciu či prípravu vlastnej volebnej kampane.

INESS na Politickej akadémii

V termíne od 21. – 23.2.2020 sa konal piaty tohtoročný seminár Politickej akadémie. Juraj Karpiš z INESS prednášal o robotizácii a technologickom pokroku. Vo svojom bloku okrem iného upozornil na to, že napriek nášmu sklonu k pesimizmu nerovnosti vo svete klesajú a ľudia sa majú lepšie. Tému podnikateľského prostredia otvoril Martin Vlachynský. V úvode účastníkom predstavil základné atribúty priateľského prostredia pre podniaknie. Následne mali účastníci v skupinách vymyslieť svoj reformný plán pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku.

Tretí deň na Politickej akadémii prednášal Robert Chovanculiak, ktorý sa v INESS okrem iného  venuje aj školstvu. Vo svojej prednáške účastníkom priblížil systém financovania škôl na Slovensku a porovnal ho s inými krajinami. V diskusii načal aj tému vysokoškolského štúdia, ktoré je dlhšie ako potrebné a mnohokrát veľmi nekvalitné. Riešením by bolo aj legislatívne zjednodušenie požiadaviek na niektoré povolania (napr. zdravotné sestry, a pod.).

Viac o programe sa dočítate na webe: https://politickaakademia.sk/

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards