INESS na prípravnom stretnutí FMRS vo Viedni

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na každoročnom prípravnom stretnutí ku konferenčnej tour Free Market Road Show, ktorú na Slovensku v spolupráci s rakúskym Austrian Economics Center organizuje tradične INESS.

INESS na prípravnom stretnutí FMRS vo Viedni

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 13.1.2020 v priestoroch Austrian Economics Center vo Viedni a zúčastnilo sa na ňom viac ako 30 zástupcov think tankov a univerzít z celej Európy.

Tohtoročná medzinárodná konferencia Free Market Road Show sa v Bratislave uskutoční 5. mája, rezervujte si dátum, opäť privítame zaujímavých zahraničných aj domácich rečníkov. Nosnou témou konferencie budú disruptívne inovácie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards