INESS na webinári Národného konventu v Albánsku

Vo štvrtok 22. júla sa prostredníctvom internetu uskutočnil workshop so zameraním na niektoré otázky a skúsenosti vstupu Slovenska do EÚ.

INESS na webinári Národného konventu v Albánsku

Podujatie bolo určené pre predstaviteľov verejného sektora a tretieho sektora z Albánska v rámci Národného konventu pre európsku integráciu. Témou pracovnej skupiny 5 bol obchod a ekonomické záležitosti. Martin Vlachynský z INESS bol pozvaný vystúpiť na tomto podujatí slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku v rámci podpory Slovak Aid.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards