INESS navrhol Ministerstvu hospodárstva 8 opatrení

Ministerstvo hospodárstva v rámci príprav nového balíčka pro-podnikateľských opatrení poskytlo možnosť prispieť návrhmi aj verejnosti. INESS preto v septembri Ministerstvu zaslalo 8 návrhov na opatrenia, zlepšujúce podnikateľské prostredie.

INESS navrhol Ministerstvu hospodárstva 8 opatrení

Ich zoznam je nasledovný:

  1. Zvýšenie stropu pre platenie preddavkov DPFO a DPPO na 10 000 €
  2. Zavedenie legislatívy mimo 1. januára povinnou súčasťou doložky
  3. Dobrovoľné nemocenské poistenie pre samostatne zárobkovo činné
  4. Zrušenie obmedzenia pre daňovú odpočítateľnosť straty
  5. Návrh opatrenia č. 5 - Zdobrovoľnenie 2% príspevku (dane) do umeleckých fondov
  6. Zavedenie 1€ s. r. o.
  7. Zavedenie tzv. „všeobecnej voľnej živnosti“
  8. Novela zákona č. 351/2015 Z. z., ktorá by odstránila identifikovaný gold-plating a vytvorila priaznivejšie podmienky pre vysielanie zamestnancov na územie SR>

Detailný prehľad návrhov aj s ich zdôvodnením si môžete stiahnuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards