INESS s novou učebnicou po Slovensku

Na Slovensku dlhodobo chýbala kvalitná učebnica ekonómie pre stredné školy. Väčšina dostupnej ekonomickej literatúry pre stredoškolsky stupeň vzdelávania sa zaoberá parciálnymi témami ako „finančná gramotnosť“ alebo „podnikanie“. Rozhodli sme sa preto poskytnúť slovenským študentom a učiteľov učebnicu ekonómie, ktorá by reflektovala okrem týchto oblastí aj celospoločenské témy a ekonómiu ako vedu.

INESS s novou učebnicou po Slovensku

Nechceli sme vymýšľať koleso a preto sme sa rozhodli preložiť a pre slovenské reálie prispôsobiť už existujúcu učebnicu z Litvy. Učebnica nesie názov Ekonómia v 31 hodinách a jej autormi sú Žilvinas Šilėnas a Marija Vyšniauskaitė. Okrem toho, že učebnicu používa 80% študentov v Litve, získala aj medzinárodné ocenenie Templeton Freedom Award, ktoré je udeľované pre výnimočné a inovatívne príspevky k pochopeniu slobodného podnikania a verejných politík.

Radovan Ďurana a Róbert Chovanculiak z INESS v spolupráci s vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIGA navštívili počas 13. až 17. mája štyri slovenské mesta (Košice, Ružomberok, Banská Bystrica a Bratislava), kde desiatkam učiteľom zo stredných škôl odprednášali kľúčové témy z pripravovanej učebnice. Učitelia sa mohli dozvedieť:

  • O čom je ekonómia, ak nie o číslach a peniazoch? Ekonomický spôsob myslenia umožňuje ľudom pozerať na svet novými očami.
  • Čo z ekonómie by mal vedieť každý žiak? Návod, ako naučiť študentov päť základných princípov ekonómie, ktoré im umožnia vyhnúť sa častým omylom.
  • Koľko stoja veci zadarmo? Fungovanie verejného sektora je pre študentov veľká neznáma, ukážeme Vám ako získať ich pozornosť pri témach ako dane, verejný dlh a HDP.

Nové informácie o učebnici a ďalších podkladových materiáloch sa budú pravidelne objavovať na webovej stránke: www.ucebnicaekonomie.sk

Učebnica sa dá objednať na stránke: http://www.expolpedagogika.sk/p/446/ekonomia-v-31-hodinach

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards