INESS súčasťou Národného Agro Inkubátora

24. septembra 2018 sa uskutočnilo otvorenie národného Agro Inkubátora, ktorého súčasťou sú aj Martin Vlachynský a Monika Budzák z INESS.

INESS súčasťou Národného Agro Inkubátora

Spolu 16 účastníkov zastupujúci rôzne záujmové skupiny v poľnohospodárstve sa stretlo na oficiálnom otvorení Agro Inkubátora. Podujatie organizovala Platforma MVRO v spolupráci s INESS. Diskusia sa venovala dvom základným témam – dotačné schémy v poľnohospodárstve a pozemkové úpravy.

Podpora v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky je terčom kritiky, keďže nevytvára žiadúce výsledky. Cieľmi SPP je poskytovať bezpečné potraviny pre spotrebiteľov, primeranú životnú úroveň pre poľnohospodárov pri súčasnej ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia.  Napriek masívnej podpore ale dochádza k mnohým nežiadúcim javom. Nízka pridaná hodnota poľnohospodárskej produkcie, nejasné vlastnícke vzťahy k pôde, či ochudobňovanie krajinnej mozaiky sú problémy, ktoré dlhodobo trápia poľnohospodárstvo. V rámci diskusie hľadali účastníci možné riešenia týchto nedostatkov. Výzvy v programe rozvoja vidieka sú síce koncipované za pomoci pracovných skupín, fungujú však formálne, bez zapojenia a zohľadnenia názorov širokého spektra aktérov v poľnohospodárstve.

Ďalšou témou boli pozemkové úpravy, ktoré riešia problém rozdrobenosti pozemkov. Za posledných 9 rokov sa však nepodarilo obstarať projekty pozemkových úprav cez program rozvoja vidieka. Financovanie by mohlo byť realizované zo zdrojov štátneho rozpočtu, aby sa urýchlil proces úprav. Okrem rozdrobenosti pozemkov je problémom aj vzťah vlastníkov a užívateľov pôdy. Hoci existuje prehľad vlastníkov, neexistuje centrálny portál, kde by boli zaznamenaní užívatelia pozemkov, čo spôsobuje komplikácie pri poberaní dotácií, či dožadovania sa svojich vlastníckych práv.

Účastníci budú spolupracovať na spoločných návrhoch riešení pre spomínané problémy.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards