Elektrárne na predaj (TV Markíza)

Z ekonomického hľadiska nedáva veľký zmysel, aby investor kúpil za drahé peniaze nejaké aktívum a potom ho zámerne nejakým spôsobom poškodzoval, konštatoval pre TV Markíza dňa 14.7.2014 Martin Vlachynský z INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Slováci nie sú ochotní platiť za plyn viac (Aktuality.sk)

Podľa Martina Vlachynského z INESS by zlatou strednou cestou bola čo najväčšia liberalizácia európskych trhov. Tá by umožnila výber dodávateľa na základe preferencií zákazníka, ktorý by sa rozhodoval, či kúpiť drahší a spoľahlivejší plyn napríklad z Nórska, alebo lacnejší plyn z Ruska s nutnosťou držania vysokých zásob, pre prípad výpadku dodávok, povedal pre portál Aktuality.sk dňa 10.6.2014.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards