Vznikne nový úrad, ktorý bude ničiť poľnohospodárov? (.týždeň)

Radovan Ďurana z INESS upozorňje vo videokomentári pre .týždeň dňa 4.3. 2013 na zákon podľa ktorého sa má zriadiť nová verejnoprávna inštitúcia - odbytový fond. Odbytový fond by mal byť platený z povinných príspevkov platených podnikateľskými subjektmi v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Fond má slúžiť na propagáciu odbytu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a na rozvoj poľnohospodárskej a potravinárskej výroby.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Investičné stimuly - prebúdzajú, či zabíjajú podnikanie a ekonomiku? (Aktuality.sk)

Vidíme tisíce pracovných miest v automobilkách, ale nevidíme tisíce, možno desaťtisíce pracovných miest, ktoré vďaka zvýšeným daniam, kvôli nákladom na stimuly nevznikli. Pre porovnanie, minulý rok boli priznané stimuly vo výške 121 miliónov eur, na druhej strane vyššie odvody pre živnostníkov, ktoré sú pre mnohých z nich likvidačné, majú do rozpočtu priniesť 70 miliónov, kritizoval investičné stimuly dňa 1.3. 2013 pre Aktuality.sk Martin Vlachynský z INESS. 

Nie sú škrty ako škrty

Kríza sprevádza Európu už piatym rokom a piaty rok tiež počúvame o šetrení verejnej správy naprieč Európou. Veľkosť verejného sektora sa štandardne vykazuje v pomere k hrubému domácemu produktu. HDP sa ale v čase mení, počas krízy teda verejná správa môže relatívne vzrásť aj pri nezmenenom rozpočte, keďže HDP sa medziročne zníži.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards