Štát úradníkov nemotivuje, aby šetrili (Rádio Expres)

Radovan Ďurana z INESS sa dňa 2.10.2007
vyjadril pre Rádio Expres k otázke šetrenia vo verejnej správe. Na rozdiel
od súkromnej sféry, kde sa šetrenie odmeňuje, podľa neho zamestnanci úradov verejnej
správy nie sú nijako motivovaní šetriť a snažia sa len neprekročiť rozpočet. Príkladom môžu byť mzdové výdavky, ktoré sú vyčerpané na 100% napriek tomu, že obsadenosť počtu miest nikdy nie je 100 percentná.

Kasty medzi dôchodcami (aktualne.sk)

Prečítajte si článok Kasty
medzi dôchodcami
, ktorý na blogu aktualne.sk zverejnil Radovan Ďurana z INESS.
Okrem iného sa dozviete, že priemerný dôchodok vojaka, priznávaný ku koncu
minulého roka dosahoval 18 171 Sk (vrátane nižších dôchodkov priznaných pred
rokom 2002 bol priemer dôchodkov 16 269 Sk), zatiaľ čo priemerný dôchodok
slovenského dôchodcu dosiahol na konci minulého roka 8 226 Sk. Priemerná
čistá mzda zamestnanca dosiahla pritom v tom istom období 15 561 Sk.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

INESS: Zákaz zisku v zdravotníctve bude znamenať väčšie plytvanie (Dnes.sk)

Ak sa zo zdravotníctva odstráni zisk, odstráni sa tým aj hlavná motivácia subjektov čo najefektívnejšie napĺňať želania pacientov, neustále inovovať a zlepšovať svoje služby, ale aj investovať kapitál potrebný na zvýšenie produktivity v odvetví, domnieva sa vo svojej novej publikácii domnieva sa Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií.

Železné pravidlo riadenia rozpočtovej organizácie (aktualne.sk)

Členovia INESS začali blogovať. Oslovení serverom aktualne.sk sa stali členmi jeho
blogerskej komunity, ktorá sa rozširuje na základe pozvánok. Prečítajte si
náš prvý článok, ktorý pojednáva o tom, že rozpočtové výdavky sa „musia“
minúť na sto percent, aj keď je počet zamestnancov nižší ako rozpočtovaný.

Garantovaný fond (Új Szó)

Ak by garantovaný fond v II. pilieri
dôchodkového poistenia zaručoval len vložené peniaze, nie je potrebný, pretože
už dnes to môže zabezpečiť konzervatívny fond, povedal pre Új Szó 17.9.2007
Radovan Ďurana z INESS.

Počiatek: DSS-ky by mali vytvoriť garantovaný fond (TA3)

Radovan Ďurana z INESS komentoval
v Hlavných správach TA3 dňa 17.9.2007 návrh na vytvorenie garantovaného
fondu v II. pilieri dôchodkového poistenia. Pre sporiteľov by podľa neho
nepredstavoval alternatívu príliš odlišnú od súčasných konzervatívnych fondov.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards