Oneskorený trest za vstup do 2. piliera (Hospodárske noviny)

Majetok v dôchodkovom fonde je spoločným majetkom
sporiteľov... Takto definuje vlastníctvo úspor paragraf 74 zákona o starobnom
dôchodkovom sporení. I napriek tomu, že v tejto definícii nevystupuje žiadne
ministerstvo ani poisťovňa, predstavitelia týchto inštitúcií majú pocit, že
úspory sú aj ich starosťou. Vyjadrili sa za zmenu tejto definície. Ich výroky
nemožno nechať bez komentára.

Nejasné informovanie o výnosoch v DSS (TA3)

Ministerstvo pri zostavovaní letáku nepoužilo
objektívne informácie a spôsob, akým je zostavený leták, je mierne
zavádzajúci, povedal pre TA3 dňa 24.4.2008 Juraj Karpiš z INESS. Ako
povedal, nie je nám známa nijaká miera inflácie, po odčítaní ktorej by sme
dospeli k údaju uvedenému na letáku.

Zelená energia má „zelenú“ (Eurodomino)

V prípade, že rast cien fosílnych palív bude
pokračovať, obnoviteľné zdroje si svoje miesto nájdu prirodzenou, trhovou
cestou, avšak za podmienky, že štát nebude zvýhodňovať producentov z fosílnych
palív, povedal pre Eurodomino dňa 23.4.2008 Radovan Ďurana z INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Informačný leták o druhom dôchodkov pilieri (Slovenský rozhlas)

Zhodnotenie rastových fondov II. dôchodkového
piliera podľa Radovana Ďuranu z INESS nesedí ani po očistení o infláciu.
Ako povedal dňa 22.4.2008 v Rádiožurnáli Slovenského rozhlasu, ministerstvo si
zámerne vybralo na výpočet zavádzajúce obdobie zo začiatku tohto roka, keď
dochádzalo k prepadom na akciových trhoch vo svete, čím chce odradiť
sporiteľov II. piliera.

Spor o zhodnocovanie dôchodkových fondov (TA3)

Údaje na letáku ministerstva práce k II.
dôchodkovému pilieru sa pravdepodobne vzťahujú na kĺzavý a nie kalendárny
rok. Navyše, sporenie v II. pilieri je dlhodobá záležitosť a výkyvy na
akciových trhoch v jednom roku nemusia mať nutne negatívny dopad na výšku budúcich
vyplácaných dôchodkov, povedal pre TA3 dňa 22.4.2008 Radovan Ďurana z INESS.

DSS-ky chcú, aby rezort práce stiahol rozporný leták (aktualne.sk)

V súvislosti s letákom, ktorý rozosiela
ministerstvo práce domácnostiam povedal Radovan Ďurana z INESS pre
Aktualne.sk dňa 22.4.2008, že pre kalkulácie, ktoré sú uvedené na letáku, je
zahŕňanie inflácie zavádzaním a nie je na mieste. Inflácia je niečo, čo znižuje
nielen hodnotu úspor v druhom dôchodkovom pilieri, ale znižuje aj hodnotu
vyplácaných dôchodkov z prvého piliera.

Staré mesto BA ide prvý raz prenajímať majetok cez tender (Rádio Expres)

Určite je pozitívne, keď sa s majetkom mesta narába
transparentne. Bolo by však zaujímavé vedieť, kto nesie zodpovednosť za to, že
uplynulých 19 rokov dochádzalo k neefektívnemu využívaniu verejného majetku a či
bude vyvodená nejaká zodpovednosť, povedal pre Rádio Expres dňa 22.4.2008
Richard Ďurana z INESS.

Koľko zarábajú úspory v II. pilieri (TV Markíza)

Podľa Radovana Ďuranu z INESS je zarážajúce,
že Národná banka Slovenska ako hlavný kontrolór dôchodcovských správcovských
spoločností nie je schopná potvrdiť informácie na liste, ktoré ministerstvo
práce poslalo skoro dvom miliónom ľudí. Povedal tak pre TV Markíza dňa
22.4.2008.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards