Cena štátu na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach

Ján Dinga prednášal dňa 4.4.2014 o Cene štátu a mýtoch vo verejných financiách pre spolu asi 35 študentov a učiteľov na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Študentov v diskusii zaujímala úloha štátu a nevyhnutnosť služieb, ktoré poskytuje, ako aj výstavba Národného futbalového štadióna v Bratislave.

Cena štátu na Obchodnej akadémii v Snine

Ján Dinga prednášal dňa 3.4.2014 o Cene štátu a mýtoch vo verejných financiách pre asi 25 študentov a učiteľov na Obchodnej akadémii v Snine. Diskutovalo sa aj o minimálnej mzde a vysokom daňovo-odvodovom zaťažení.

Cena štátu na Gymnáziu Študentská v Snine

Ján Dinga prednášal dňa 3.4.2014 o Cene štátu a mýtoch vo verejných financiách pre spolu asi 120 študentov a učiteľov Gymnázia na Študentskej v Snine. Študenti sa pýtali aj na úlohu Sociálnej poisťovne a pozornosť neobišla ani ďalšie položky v plagáte Vesmír verejných výdavkov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Cena štátu na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Snine

Ján Dinga prednášal dňa 3.4.2014 o Cene štátu a mýtoch vo verejných financiách pre asi 25 študentov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine. V diskusii sa študenti chceli dozvedieť viac o úlohe štátu a jeho funkciách a diskutovali napr. aj o výhodách a nevýhodách štátneho a súkromného zdravotníctva.

Cena štátu na Fakulte managementu UK

Ján Dinga vystúpil dňa 27.3.2014 na Fakulte managementu Univerzity Komenského s prednáškou o Cene štátu a mýtoch vo verejných financiách. Prednáška bola spojená s diskusiou so študentmi hlavne 2.ročníka.

4liberty.eu stretnutie v Budapešti

Richard Ďurana sa zúčastnil na pravidelnom stretnutí think tankov zo strednej a východnej Európy a pobaltských krajín, ktoré organizuje Nadácia Friedricha Naumanna.

Obmedzenie prístupu k úsporám v II. pilieri – áno alebo nie?

V pondelok 27.1.2014 sa uskutočnila konferencia venovaná anuitnej novele zákona o dôchodkovom sporení. Medzi zhruba 100 účastníkmi boli zástupcovia odbornej verejnosti, štátu, DSS, poisťovní ale aj samotní sporitelia. V osobitnom paneli vystúpili zástupcovia politických strán. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť prínosy a riziká anuitnej novely s osobitným dôrazom na možnosť programového výberu. Všetky prednášky sú dostupné vo forme videozáznamu. K odborným prednáškam si môžete pozrieť aj powerpointové prezentácie zúčastnených. Dostupné sú aj záznamy diskusií, ktoré nasledovali po každom paneli. Všetko, vrátane fotogalérie, nájdete na adrese: http://www.iness.sk/2pilier/.

INESS na Taxpayers' Alliance Conference

Martin Vlachynský sa za INESS zúčastnil na pozvanie britskej organizácie Taxpayers'Alliance stretnutia európskych think tankov a organizácii podporujúcich trhové prostredie a slobodu v Londýne v dňoch 14.-15.1.2014.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards