INESS zapojil viac ako 5000 stredoškolákov do Ekonomickej olympiády

5300 súťažiacich z takmer 180 škôl zo všetkých krajov Slovenska – to je bilancia školského kola druhého ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku. Po mimoriadne úspešnom debutovom ročníku INESS opäť pokračuje v organizácii súťaže.

INESS zapojil viac ako 5000 stredoškolákov do Ekonomickej olympiády

Úspešní študenti sa zo školského kola kvalifikujú do krajských kôl, ktoré sa budú konať v priebehu februára 2019. Najlepšia 50-tka mladých ekonómov a ekonómiek sa stretne v celoslovenskom finále v apríli 2019, v ktorom ich čaká písomný test. Záverečná 10-tka najlepších súťažiacich obháji svoje ekonomické vedomosti aj v ústnom kole pred odbornou porotou. V druhom ročníku súťaže pripravujeme aj prvé medzinárodné kolo, ktoré vyskúša vedomosti mladých študentov zo Slovenska, Česka a Maďarska.

Ďalšou novinkou pre súťažiacich je prijatie na vysokoškolské štúdium bez prijímacích skúšok. Zapracovali ho do podmienok prijatia Ekonomická univerzita v Bratislave ako aj Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vybraní súťažiaci z krajských kôl ako aj z celoslovenského finále okrem vecných cien tak získajú ďalší benefit.

V školskom roku 2018/2019 Ekonomickú olympiádu podporila aj Slovenská asociácia poisťovní a spoluprácu sme nadviazali aj so Slovenskou ekonomickou spoločnosťou. Členmi odbornej rady súťaže sa opäť stali významní ekonómovia: rektor EUBA prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor CEVRO Institut prof. Josef Šíma, PhD., viceguvernér NBS Mgr. Ľudovít Ódor, Mgr. Martin Šuster z NBS, PhD., doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. z EF UMB a Juraj Karpiš z INESS, ktorí dohliadajú na správnosť a zrozumiteľnosť súťažných otázok.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards