INT 3/2018: Efektívnejšia a lacnejšia evidencia vozidiel

Hodiny strávené na Dopravných inšpektorátoch čakaním sú už súčasťou moderného folklóru. Tieto nenáročné úkony sa pritom dajú rýchlo a lacno zjednodušiť, čo by ušetrilo čas občanov, ale aj verejné financie. Neschopnosť verejnej správy reformovať túto oblasť je tak reálnym obrazom "boja" proti byrokracii na Slovensku.

INT 3/2018: Efektívnejšia a lacnejšia evidencia vozidiel

Na túto tému sme prripravili INT 3/2018 s názvom Efektívnejšia a lacnejšia evidencia vozidiel. Dozviete sa v ňom:

  • Čo sú hlavné nedostatky dnešného systému evidencie vozidiel
  • Ako zmeniť agendu evidencie vozidiel tak, aby bola efektívnejšia a lacnejšia
  • Čo sú hlavné prekážky pre tieto zmeny

INESS na tému Efektívnejšia a lacnejšia evidencia vozidiel si môžete stiahnuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards