INT 5/2018: Viac a nové zdroje rozpočet EÚ nepotrebuje

Najnovšie číslo INESS na tému je výsledkom pripomienkovania návrhu Európskej komisie na zmeny vo financovaní rozpočtu EÚ. V ňom komisia reaguje na vystúpenie Spojeného Kráľovstva a výpadok čistého prispievateľa navrhuje plne kompenzovať zvýšením príjmov aj v novom programovom období. Výdavky Slovenska na členstvo v EÚ preto vzrastú, čiastočne aj príjmy z fondov.

INT 5/2018: Viac a nové zdroje rozpočet EÚ nepotrebuje

Komisia zároveň navrhuje zmeniť štruktúru príjmov, a to zmenou podielov tradičných príjmov a zavedením 3 nových daní, ktoré by „tiekli“ priamo do rozpočtu EÚ:

  1. 3% daň zo spoločného konsolidovaného základu firiem
  2. 20% podiel z obchodovanie s emisnými povolenkami
  3. 80 centov za kilogram neseparovaných obalových plastov

Zároveň komisia navrhuje zvýšiť strop pre odvody členských krajín na platby z 1,2% Hrubého národného dôchodku na 1,29%.
Stanovisko INESS k návrhu komisie:

  • Navrhované zmeny nepredstavujú systematickú reformu financovania rozpočtu EÚ, ale skôr spôsob, ako získať dodatočné zdroje od daňových poplatníkov,
  • EÚ potrebuje systémovú zmenu celého rozpočtu. Súčasná situácia v rozpočte je výsledkom  postupného odchodu od pôvodných hodnôt spoločného trhu, ktoré boli dôvodom založenia EÚ. Takáto zmena by nemala byť riadená otázkou - ako získať zdroje na financovanie existujúcich výdavkov, ale ako sa maximálne priblížiť k dohodnutým primárnym cieľom (hodnotám) EÚ pri čo najefektívnejšom využití obmedzených prostriedkov
  • Optimálnym riešením je zjednodušenie štruktúry príjmov na vlastný zdroj založený na HND (GNI), ktorý plní všetky predpoklady transparentného, proporciálneho, a účtovne jednoduchého financovania.

Viac informácií k návrhu komisie ako aj zdôvodnenie stanoviska nájdete v INT 5/2018: Viac a nové zdroje rozpočet EÚ nepotrebuje.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards