INT 7/2018: Elektrická daň vzrástla

V roku 2015 pripravil INESS publikáciu „Elektrická daň“. V nej sme vypočítali fiktívnu daň, ktorú platia spotrebitelia z každej MWh elektrickej energie.

INT 7/2018: Elektrická daň vzrástla

Daň je fiktívna, ale zaplatené peniaze skutočné. Sú to náklady rôznych politík, ktoré sú prenesené do cien elektriny – environmentálna politika (dotácia „zeleným“ zdrojom), sociálna politika (dotácia na spaľovanie hnedého uhlia), nevytvorenie rezerv v minulosti (vyraďovanie jadrových elektrární), či využívanie monopolného postavenia na sanovanie štátneho rozpočtu (dividendy SEPS).

V novom vydaní INESS na tému: Elektrická daň vzrástla sme tieto čísla spočítali opäť, tento krát pre rok 2018. Môžete si ho stiahnuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards