Investičné prostredie treba vnímať komplexne

Sú zahraničné investície všeliekom? Potrebujeme toľko logistických centier? Na tieto otázky odpovedal v panelovej diskusii aj analytik Martin Vlachynský. 14.6.2018.

Investičné prostredie treba vnímať komplexne

O to Pisoň z agentúry SARIO vidí veľký problém Slovenska v získavaní investícií v jeho regionálnom rozvoji. „Mnohí investori ­ vnímajú ako pozitívum dobré logistické napojenie Slovenska na zá­padnú Európu a blízkosť viedenského letiska. Všetci naši klienti citlivo vnímajú aj politickú klímu v našej krajine.“

Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS) sa obáva, že súčasný investičný boom uľahčuje vláde zanedbávanie podnikateľského prostredia, pretože paradoxne nevzniká tlak na zlepšovanie inštitucionálnej klímy. V súvislosti s ďalšou mož­nou ekonomickou a finančnou krízou sa môžu, podobne ako v rokoch 2008 – 2009, objaviť dlhodobejšie systémové nedostatky ekonomiky. Príliv investícií tak nechtiac pomáha odďaľovanie riešenia systémových nedostatkov na neskoršie obdobie.

Braňo Jendek zo spoločnosti 108 Agency Slovensko hovorí, že väčšina investícií je naviazaná na odvetvie automotive. Do výstavby v blízkosti automobiliek investujú podľa neho najmä dodávatelia do sektora automobilového priemyslu. Pracujú totiž v systéme just in sequence. Masívne investujú aj logistické spoločnosti, ktoré sa sú­streďujú najmä v lokalite Bratislavy a v okolí väčších miest.

„Miera investícií v rámci nášho portfólia je vysoká. S každým pracovným miestom, ktoré sa utvorí v rámci automobilového priemyslu, vzniká štyri až päť pracovných miest v subdodávateľskom reťazci. S týmto faktom treba na Slovensku počítať,“ konštatuje Peter Jánoši, šéf P3 Logistic Parks Slovensko. Príchodom nových investorov segment automobilového priemyslu rastie. Treba však pokračovať v trende, uplatňovať nové technológie, nezanedbať vzdelávanie a rozširovanie odbornosti pracovníkov a zlepšovať podnikateľské prostredie.

M. Vlachynský dodáva, že je potrebné rozlišovať typ investora a jeho schopnosť poradiť si s inštitucionálnymi bariérami vo vyhliadnutej krajine. „Pre každého investora sú veľmi nepríjemné náhle zmeny, ktoré prichádzajú akoby z jasného neba. Príkladom sú zvýšené sadzby poistenia, ktoré bezdôvodne zasiahli celý sektor. Nečakané a nekoncepčné zmeny zo strany vlády a verejnej správy nemá žiaden investor rád.“

B. Jendek hovorí, že investičné hranice sa organicky posúvajú z regiónu Bratislava viac na východ z hľadiska dostupnosti práce a pracovnej sily. Výrobné spoločnosti hľadajú lokality, kde dokážu zamestnať ľudí. Ide najmä o väčšie regionálne mestá s dobrou cestnou infraštruktúrou a s pripravenými pozemkami. Podľa neho poplatok za rozvoj dramaticky ovplyvnil investičnú scénu. „Investori platia akoby poplatok za vydanie stavebného povolenia, pričom každá samospráva si ho určuje podľa vlastného uváženia.“

P. Jánoši si myslí, že investičné prostredie štátu treba vnímať komplexne. Štátna pomoc zaujíma investorov čoraz menej. Nečakajú od štátu odpustenie daní, či príspevky na vytvorenia pracovného miesta. „Investori sa rozhodujú podľa dostupnosti pracovnej sily, podľa toho, kde dokážu ľudí ubytovať, ako dostanú svoje výrobky čo najrýchlejšie ku klientom, na akej úrovni a dostupnosti je dodávateľská sieť.“ Pre potenciálnych investorov je veľmi dôležitá úroveň cestnej infraštruktúry. Napríklad v daňovej oblasti sme boli priekopníkom progresu, dnes sme zaspali na vavrínoch. „Oproti našim susedom zaostáva u nás aj transparentnosť verejného obstarávania, pružnosť podnikateľského prostredia, oblasť vymáhateľnosti práva. Rozhodnutie investorov etablovať sa na trhu už dávno nie je o konkrétnej krajine, ale o regióne,“ hovorí P. Jánoši. V tejto oblasti sú u nás potrebné systematické zmeny.

Manažment P3 Logistic Parks sa obzerá po všetkých trhoch, ktoré budú v budúcnosti perspektívne. Momentálne sa drží územia Európskej únie. Okrem toho však má pozemky v Srbsku, kde očakáva priaznivejší vývin politickej a ekonomickej situácie. „Zaujímame sa o fungujúce trhy, kde máme možnosti začať stavať v krátkom časovom úseku. Na Slovensku máme obrovskú výhodu vo vysokej produktivite práce oproti cene. Očakávať, že v súčasnosti sa zo Slovenska zdvihnú všetci investori a pôjdu do lacnejších krajín, je podľa nás zatiaľ nere­álne,“ dodáva P. Jánoši.

O. Pisoň si nemyslí, že by investori nechceli prísť na východné Slovensko. Potrebujú však byť blízko k svojim odberateľom. „Z približne 100 rozpracovaných investičných programov sa chce zhruba tretina investorov etablovať v Košickom alebo v Prešovskom kraji,“ prezradil.

M. Vlachynský vníma problém niektorých okresov na východe Slovenska najmä v nízkej úrovni kvalifikácie pracovnej sily. Napríklad odborník v Krompachoch má podľa neho dve možnosti: pracovať v Bratislave alebo nepracovať vôbec. Ak totiž ako odborník nepracuje 15 rokov, prestáva byť odborníkom a stráca kontakt s vyspelým svetom. V mnohých okresoch sa už dávanejšie uskutočnil exodus kvalitných pracovníkov. Podľa neho nie je náhoda, že východné regióny Poľska, Slovenska a Maďarska sú najchudobnejšie. Susedia totiž s Ukrajinou, ktorá zatiaľ len predstavuje obrovský potenciál. „Ďalším problémom je fakt, že Slovensko je krajina s jedným z najmen­ších podielov urbanizácie na svete. Mimoriadne vysoký podiel obyvateľ­stva býva v obciach, čo predstavuje istý ekonomický problém. Ľahšie sa totiž hľadá pracovná sila v okolí mestských centier, než ich získavanie v dedinách, často len so stovkami obyvateľov,“ dôvodí M. Vlachynský. Problémom je nielen dávať ich dokopy, problémom je aj cestovanie za prácou. Objektívne faktory spôsobujú, že rozdiel medzi západom a východom krajiny sa tak rýchlo nezmení. Nejde len o diaľnice, ale aj o neobyčajne zanedbané cesty prvej triedy.

A. Sotník, Transport a Logistika, 14.06.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards