Investičné stimuly (TA3)

TA3 spomína štúdiu od INESS. 25.2.2018 

Investičné stimuly (TA3)

Norbert Dolinský: "Mojimi prvými hosťami v relácii V politike sú Jana Kiššová, poslankyňa Národnej rady za SaS a zároveň šéfka výboru pre hospodárske záležitosti, dobrý deň, a minister hospodárstva Peter Žiga, aj vám dobrý deň. Dáma a pán, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie.

Pán minister začnem vami, pretože našou témou sú investičné stimuly, to je taká top téma našej dnešnej relácie a diskusie. Je otázka stimulov často kritizovaná najmä zo strany podnikateľov aj opozičných strán v tomto prípade, veď budeme počuť názory aj pani Kiššovej, že vytvárajú stimuly nerovnováhu na trh, že teda zabraňujú v konkurencieschopnosti a niekoho zvýhodňujú na úkor toho druhého. Podľa vás, aký je vôbec ich význam, prečo teda sú dobré a efektívne tie stimuly pre náš trh?"

Peter Žiga, minister hospodárstva: "Prajem všetkým dobrý deň a prejdem k vašej otázke. Keď sa zoberie, keď si to zoberieme z hľadiska nejakých makroekonomických teórií, tak akékoľvek zásahy štátu do fungovania trhu nie sú úplne ideálne, ale my nežijeme v ideálnom svete. A v prípade, že iné krajiny v rámci Europskej únii poskytli investičné stimuly, tak musí aj Slovensko držať tento krok a tento trend a treba povedať, že Slovensko je jedna z krajín, ktorá poskytuje najmenej investičných stimulov, alebo najmenej štátnej pomoci, pretože existuje štatistika Európskej komisie, ktorá hovorí, že Slovensko poskytuje priemerne len 0,47 percenta investičných stimulov z HDP. Keď si zoberieme porovnanie s Českou republikou, je to niekoľkonásobne viac. Ale napríklad aj Rakúsku poskytuje investičné stimuly."

Norbert Dolinský: "No je to otázka pre celú Európsku úniu. Ale teda pripúšťate, že môžu deformovať mierne podnikateľské prostredie."

Peter Žiga: "Zároveň treba povedať, že investičné stimuly sú nástrojom makroekonomickej politky štátu. Štát pokiaľ má záujem preferovať niektoré oblasti výroby, priemyslu, poľnohospodárstva, alebo akéhokoľvek iného odvetvia, keď chce preferovať aby napríklad investori išli len do nejakej oblasti v rámci štátu, napríklad na Slovensku máme teraz tendenciu a záujem, aby investori prichádzali k nám na východ krajiny, na severe a na juh, kde je tá nezamestnanosť najvyššia a respektíve tie regionálne rozdiely sú najväčšie, tak bude používať tie investičné stimuly ako nástroj makroekonomickej regulácie, alebo ako jeden z nástrojov makroekonomickej politiky a bude poskytovať investičné stimuly investorom, ktorí budú ochotní investovať v týchto oblastiach."

Norbert Dolinský: "Áno a to je vlastne ten nový nástroj, s ktorým prišla vláda a novela zákona o regionálnom rozvoji."

Peter Žiga: "Presne tak."

Norbert Dolinský: "Ale o tom budeme hovoriť, predsa, pani Kiššová, vy ako SaS netajíte tým, že vy by ste tie stimuly úplne zrušili. Napokon my sme sa už niekoľkokrát rozprávali o stimuloch aj v tomto štúdiu. Nie je to odvážne vzhľadom na to, čo hovorí minister, to znamená, že predsa do nejakých tých regiónov prichádzajú investori a ponúkajú pracovné príležitosti."

Jana Kiššová, SaS: "My vo všeobecnosti považujeme investičné stimuly za škodlivé a to nielen preto, lebo sú nespravodlivé a tým, keď jednému dáte a druhého zoberiete a tým, že zoberiete naozaj aj ľuďom cez dane aj ľuďom zo znevýhodnených regiónov, aj nezamestnaným a dáte ich úspešným veľkým spoločnostiam, ktoré prídu na Slovensko podnikať, tak okrem toho, že ich považujeme za škodlivé, tak ešte si aj myslím, že sú nesprávne u nás implementované. To znamená, sú poskytované na nesprávne miesta a tým pádom spôsobujú ešte väčšie regionálne rozdiely. Čiže na jednej strane vláda chce vyrovnávať regionálne rozdiely. na druhej strane väčšina investičných stimulov ide práve do ekonomicky silných regiónov a keď vláda hovorí, že je to ich nástroj, ktorým niečo regulujú, tak si myslím, že to niečo sa im nepodarilo dobre vyregulovať, pretože výsledkom týchto investičných stimulov je v prvom rade, že idú do ekonomicky silných regiónov, idú do odvetvia, ktoré je automobilový priemysel, ktorým sa už za dlhé roky na Slovensky vybudovala príliš veľká závislosť, od tohto jedného odvetvia a to je z pohľadu dlhodobého veľmi veľké riziko. Proste jedna ekonomika nemôže do tak veľkej miery stáť na štyroch veľkých fabrikách. A keď teda to považujú za nástroj regulácie, tak si myslím, že sa to veľmi nepodarilo."

Norbert Dolinský: "No, pán minister, zareagujte, pochopiteľne."

Peter Žiga: "Musím na to zareagovať.

Norbert Dolinský: "Nech sa páči, zareagujete, ja som to chcel doplniť neskôr."

Peter Žiga: "Chcem poopraviť pani poslankyňu Kiššovú. Nie je to tak, že by tie investičné stimuly smerovali, alebo boli podporované firmy len na, dajme tomu, západnom Slovensku. Konkrétne štatistika za minulý rok hovorí, že v minulom roku sme podporili len dve firmy PSA Peugeot/Citroen a jednu firmu v Trenčíne, ktorá vybudovala veľké technologické centrum a to je práve tá podpora, v ktorej chceme ďalej pokračovať a chceme hovoriť o tom, že na západnom Slovensku už budeme podporovať len firmy, ktoré budú investovať do moderných technológií.

Norbert Dolinský: "Ale ak dovolíte, hovorme o roku 2017, môžme sa potom rozprávať o minulosti a zároveň, teda budúcnosti, pardon, ale keď naozaj aj pani Kiššová tu uviedla, že teda idú bohatých regiónov tie stimuly. Mimochodom mimovládna organizácie INESS zverejnila štúdiu za rok 2017, podľa ktorej jedenásť z pätnástich išli minulý rok práve do tých bohatších regiónov."

Peter Žiga: "Ale nie s podporou, nie s podporou štátu. My sa tu bavíme o investičných stimuloch, kedy štát podporuje a štát podporil len dve investície Peugeot/Citroen, kde sa rozhodovali a bojovali o umiestnenie tejto investície pre nový modelový rad Peugeotu a bojovali sme s Francúzmi, Peugeot je francúzska firma a napriek tomu sa rozhodla, že investuje na Slovensku. Neposkytli sme jej priame peniaze, to znamená hotovostné peniaze, ale poskytli sme jej daňovú úľavu, to znamená, ak ten Peugeot tú fabriku naozaj rozšíri, postaví novú linku, začne vyrábať a bude produkovať zisk, až vtedy si môže uplatniť tú daňovú úľavu. A zároveň chcem povedať, zo 44 projektov, ktoré prišli minulý rok na Slovensku a bolo investovaných okolo 700, okolo 900 miliónov eur a zamestnaných okolo 8-tisíc ľudí, tak Slovenská republika podporila len pätnásť. A ja neviem, odkiaľ berú informácie páni z INESS a podobne, ale sú to nezmysly."

Norbert Dolinský: "Sú to nezmysly, to ste povedali aj v rozprave v parlamente."

Peter Žiga: "Sú nezmysly, pretože nečerpajú z konkrétnych údajov, ktoré má ministerstvo hospodárstva k dispozícii, keď si ich od nás vyžiadajú, tak ich radi poskytneme, pretože stoja na vode tie fakty a ja preto nemôžem sa vyjadrovať k veciam, ktoré nie sú pravda."

Norbert Dolinský: "Pani poslankyňa, môžete reagovať, nech sa páči."

Jana Kiššová: "Veľmi ťažko sa reaguje, ja po prvýkrát počujem, že niekto spochybňuje štúdie INESS, ja si myslím,že dlhodobo robia dobrú prácu. Ja sama častokrát čerpám z ich analýz, je to ich core business a teda aj tabuľka, ktorú spracovali, hovorí o tom, že v roku 2017 bolo poskytnutých množstvo investičných stimulov a bohužiaľ len veľmi malá časť z nich išla do okresov s podpriemernou nezamestnanosťou, teda do ekonomicky slabých regiónov, čiže s vysokou nezamestnanosťou. Ťažko sa tu teraz budeme rozprávať o to, že ktoré číslo je správne, ktoré nie, ja hovorím, že som veľmi prekvapená a možnože by bolo dobré, aby, je škoda, že takéto informácie potom nie je možné nájsť na stránke ministerstva hospodárstva."

Peter Žiga: "Ale je. Toto nie sú tajné informácie. Pani poslankyňa, toto nie sú tajné informácie, my sa radi pýšime tým, že prišli na Slovensko investori, Slovensko je dobrá adresa pre investorov. Keď zaznamenávate, v posledných dňoch sa bavíme o tom, že aj spoločnosť Embraco, ktorá je etablovaná nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku sa rozhodla bez akýchkoľvek investičných stimulov presunúť svoju výrobu."

Norbert Dolinský: "To je verzia ministerstva hospodárstva, lenže z Talianska prichádza skôr teda kritika, že teda Slovensko ukradlo investíciu."

Peter Žiga: "No, ja hovorím, aký je fakt, že teda my sme poskytli naposledy investičné stimuly v roku 2014, to je pred štyrmi rokmi a bolo to v nejakej sume nejakých dvoch miliónov eur."

Norbert Dolinský: "To znamená, vylučujete, že by teda nejako ministerstvo tlačilo Embraco na slovenský trh?

Peter Žiga: "Určite. My sme o tom napríklad ani vôbec nevedeli. Embraco je už etablované v Spišskej Novej Vsi, pracuje tam 2400 ľudí, vyrábajú kompresory pre myslím práčky alebo chladničky."

Norbert Dolinský: "Chladničky aj práčky, áno."

Peter Žiga: "A majú zároveň filiálku, patrí to pod koncern Whirlpool, oni majú zároveň filiálku v Taliansku, niekde pri Turíne, oni sa rozhodli, že tú svoju výrobu presunú na Slovensko, pretože sa im tu dobre podniká."

Norbert Dolinský: "No napokon ale Taliansko sa rozhodlo dať to na Európsku komisiu, prešetrenie celého. Nech sa páči, pani poslankyňa."

Jana Kiššová: "Ja by som rada zareagovala. Pán minister, vy ste teraz spochybnili čísla INESS, ale nespochybnili ste jednu investíciu a to je teda PSA Citroen, ktorá išla do Trnavy. Čiže do regiónu, bolo to minulý rok, čiže už v čase, kedy sme vedeli, že v oblasti automobilového priemyslu, v tejto oblasti, máme nedostatok pracovnej sily kvalifikovanej aj menej kvalifikovanej. Išlo do regiónu, kde bola, mám pocit, v tom čase poskytnutia tejto pomoci 3,4-percentná nezamestnanosť, čiže ďaleko pod priemerom celého Slovenska. Čiže automobilový priemysel, silný, ekonomický silný región. Prečo?"

Peter Žiga: "Odpoveď je veľmi jednoduchá. My nerozmýšľame v nejakom horizonte jedného, dvoch rokov, my rozmýšľame v horizonte roku 2025, 2030 a v prípade, že vy máte zabezpečenú výrobu, napríklad v Peugeote PSA, do roku 2025, tak už rozmýšľate, čo sa stane s regiónom a čo sa stane aj s tou zamestnanosťou aj s tým priemyslom v danom regióne aj pre ďalšie obdobie. A pokiaľ sme boli postavení pre výzvu, že možno v roku 2025 už dôjde ten, tá modelová rada, ktorú Peugeot vyrába a už nebude čo vyrábať a presunú tú fabriku niekde inde, tak sme sa rozhodli, že ten Peugeot podporíme formou nie priamou, formou daňových stimulov, aby otvorili ďalší modelový rad a zabezpečili prácu ďalej pre ďalších ľudí. Zároveň treba povedať, pani poslankyňa, že na Slovensku sú veľké štyri automobilky a zároveň je tu 330 subdodávateľov. Automobilový priemysel nie je len o spájaní nejakých plechov, to je vysoko sofistikovaná výroba z oblasti informačných technológií, z oblasti karosérií, z oblasti svetiel, z oblasti zámkov. z oblasti všetkého možného, od textilu až po neviem čo všetko a to zaberá nielen oblasť automobilového priemyslu, ale všetky zložky hospodárstva a ja hovorím, že v prípade, že príde záujemca o piatu automobilku a príde na východ Slovenska, ja ju veľmi rád podporím."

Norbert Dolinský: "Pán minister, nech sa páči, zareagujete, ale ak ešte môžem to doplniť, lebo to je tá otázka udržateľnosti, to znamená nepriamo hovoríte o tom, že keby ste Citroenu nedali ten stimul, prípadne tú pomoc, daňovú úľavu, o ktorej ste hovorili, tak je to neudržateľné, čo sa týka tvorby pracovných miest."

Peter Žiga: "Takto. My sme súťažili o umiestnenie tejto výroby s ich materskou firmou, ktorá je v Paríži. A materský koncern tiež dával nejaké stimuly respektíve francúzska vláda tiež dávala nejaké stimuly Peugeotu vo Francúzsku a my sme to potrebovali nejakým spôsobom vyrovnať, aby sme ich tu udržali. A je to úplne bežná vec, firmy, teda štáty medzi sebou súťažia v konkurenčnom prostredí o svoj podiel na trhu a investičné stimuly, respektíve podnikateľské prostredie je tou súčasťou. My sa často stretávame pri lákaní investorov s tým, že bojujeme s Poľskom, s Českou republikou, z Maďarskom, najnovšie s Rumunskom, Srbskom a my musíme poskytnúť podobné podmienky."

Norbert Dolinský: "Ale stimuly by nemali byť nástrojom boja, pretože to je proti pravidlám Európskej únie."

Peter Žiga: "Ale sú, pán redaktor, ale sú. Ale samozrejme nie sú jedinou súčasťou toho konkurenčného boja, pretože my nevieme napríklad ako Slovensko poskytovať také veľké investičné stimuly, lebo nám to zakazuje nejaká smernica Európskej komisie, ako napríklad Rumunsko alebo ako Maďarsko alebo ako niektoré regióny v Poľsku. My máme takzvané cenové mapy, tak to nazvem, do akej výšky vieme podporiť niektoré typy investícií, ale my bojujeme napríklad podnikateľským prostredím, výškou zdanenia, kvalifikovanou pracovnou silou a podobnými, úrovňou školstva a podobne, stabilitou vlády napríklad, to je tiež jeden z parametrov, ktoré sa posudzujú a toto všetko tí investori, ktorí na Slovensko sa rozhodnú, alebo rozhodujú prísť, berú do úvahy a sme úspešní."

Norbert Dolinský: "Ďakujem pekne pán minister, pre vás pani poslankyňa rovnako dlhý čas, nech sa páči."

Jana Kiššová: "Ja ďakujem veľmi pekne, som rada, že sa dostanem aj ja k slovu. Čiže vy hovoríte, že preto podporujete ekonomicky silný región, lebo vás zaujíma aj teda dlhodobá, dlhodobý vývoj zamestnanosti v ňom. A prečo vás rovnako nezaujíma aj ekonomický slabý región? Keď stále budeme pchať peniaze len do ekonomicky silných regiónov, tak otvárame nožnice, otvárame stále tie nožnice toho veľkého rozdielu, ktoré sa potom snažíme nejakými umelými zasa nástrojmi dobiehať. Ale chcem ešte povedať jednu vec, vy hovoríte, že na každú túto veľkú fabriku je naviazaných množstvo subdodávateľov, no veď samozrejme, že je, ale aj im sťažujete ten konkurenčný boj, pretože my tu máme napríklad len jeden trh práce. A kým jedna dotovaná firma, to je úplne jedno, akým spôsobom je dotovaná, či je to úľava, alebo sú to iné formy pomoci, jednoducho je zvýhodnená a môže si tým pádom dovoliť na tom trhu práce, z toho trhu práce si stiahnuť ľudí za úplne iných podmienok, ako firma, ktorá takúto alebo aj inú rôznu pomoc nemá. Tým pádom tieto veľké firmy si vyberajú z toho trhu práce drahších, kvalitnejších ľudí a tí ostatní proste majú s tým problém. A to je len jeden príklad, kde je tá konkurenčná nerovnosť."

Peter Žiga: "Čiže vy hovoríte, že ak podporíme jednu firmu, ktorá by inak neprišla, tak znevýhodňujeme podmienky tým subdodávateľom?"

Jana Kiššová: "Nie, ja by som chcela len dopovedať, ja hovorím, že všetci, ktorí tu pomoc nedostanú, sú automaticky znevýhodnený oproti tým, ktorí ju dostanú v mnohých rôznych oblastiach, napríklad na trhu práce. A ešte som chcela povedať, vy hovoríte, že toto je náš boj v tej konkurencieschopnosti. No je opäť množstvo rebríčkov, môžete ich kľudne spochybniť, ktoré hovoria o zlej konkurenčnej schopnosti Slovenska lákať k sebe investorov a nehovoria o investičných stimuloch, hovoria o tom, že je tu vysoká korupcia, že je tu obrovská byrokracia, že je tu nevymožiteľnosť práva a že tu nie je právna istota a právna stabilita. Tu sa jeden zákon, ktorý sa dotýka podnikateľského prostredia, mení trikrát za rok. A tých zákonov je niekoľko. Toto jednoducho nie je legislatívna stabilita. A toto všetko sú veci, ktoré hovoria o tom, či Slovensko je ale alebo nie je konkurencieschopné. A ja by som bola rada a to je možno ten rozdiel, ktorý je, rozdiel medzi Smerom a SaS v tej základnej DNA, že my tvrdíme, že na Slovensko máme ťahať investorov preto, lebo tu bude dobré podnikateľské prostredie, že tu budú nízke dane, že tu budú nízke odvody, že tu nebude taká obrovská byrokracia, že nebudeme tak strašne predražovať zamestnávanie, aby sme sem prilákali investorov, nielen zahraničných, aby aj množstvo ľudí, slovenských občanov, mladých ľudí, aby začali podnikať, aby chceli na Slovensku všetci podnikať preto, lebo je tu dobré podnikateľské prostredie, nie preto, aby niekto si išiel na ministerstvo vylobovať dobré podmienky pre seba, len pre seba. Kašľať na ostatných, len pre seba."

Peter Žiga: "Dve poznámky k tomu, čo ste povedali. V prvom rade treba povedať, že sme svedkami a z vašich rebríčkov sa nikto nenaje, ja vám hovorím, čo sa deje v realite a my, keď sme preberali vládu v roku 2012, tak na Slovensku bola 14-percentná nezamestnanosť a boli regióny, napríklad Rimavská Sobota, Kežmarok a podobne, kde bola tá nezamestnanosť až okolo tridsať percent. Dnes sme svedkami toho, že tá nezamestnanosť sa pohybuje priemerne na Slovensku 5,8 percenta a už nemáme región, kde by bola vyššia nezamestnanosť ako dvadsať percent. Druhá vec, ten rozdiel v DNA je úplne iný, pani poslankyňa. Vy ste v roku 2010 až 2012 mali ministerstvo, ako strana SaS, ste mali ministerstvo hospodárstva a pokiaľ viem, aj vtedy ste tvrdili, že žiadne investičné stimuly by ste neposkytovali, tak za ten rok a pol konkrétne ste poskytli dvanásť investičných stimulov. Takže je to v rozpore s tým, čo tvrdíte. Vy niečo tvrdíte, keď ste v opozícii a úplne niečo robíte, keď ste naozaj vo vláde a keď zistíte, že realita života je úplne inde ako v kaviarni, tak potom pochopíte, že ten svet sa správa nejako a musíte, musíte sa, buď musíte sa prispôsobiť, alebo neobstojíte v konkurencii. Čiže ak vy hovoríte, že by ste investičné stimuly nedávali, tak ja hovorím, že ste ich dávali, dávali ste ich dvanásť, dávali ste ich aj na západné Slovensko a dívali ste ich len veľkým podnikom. A vy hovoríte, že by sme nemali dávať veľkým firmám, ale mali by sme ich dávať malým. Tak my hovoríme presne opak, my hovoríme, že dáme jednej veľkej firme a za tou veľkou firmou sa budú ťahať potom tí malí a strední podnikatelia, ktorí im robia dodávateľov, subdodávateľov, vyrábajú pre nich jednotlivé komponenty a myslím si, že tak je to správne. Keď podporím jednu firmu v automobilovom priemysle, ktorých sú štyri na Slovensku, tak neberiem nikomu prácu, pretože tí iní, tie sú len štyri, tie automobilky, a ostatné, ostatný trh práce sa prispôsobuje tomu, akým spôsobom sa vyvíja tá výroba a tá priemyselná produkcia v danom regióne. A my, ja neviem odkiaľ beriete tie vaše štatistiky, že my podporuje západné Slovensko, ja vám poviem príklad, napríklad podporili sme minulý rok Spineu. Spinea je firma, ktorá je technologicky najznámejšia firma na Slovensku, pretože vyrába komponenty v rámci robotiky, je to druhý najznámejší výrobca na svete, zriadi novú fabriku v Prešove a podporili sme zamestnanosť viac ako 500 ľudí. Podporili sme Minebeu z Japonska."

Norbert Dolinský: "To je aj podľa INESS, že naozaj sa podarilo vďaka stimulom vytvoriť 569 pracovných miest práve v Prešove, respektíve v prešovskom regióne."

Peter Žiga: "Podporili sme Minebeu v Košiciach, technologicky mototechnická firma, ktorá vyrába komponenty do mobilných telefónov, do automobilov a podobne, firma, ktorá zamestná 1100 ľudí, firma, ktorá chcela prísť na Slovensko a pôvodne mala v zámysle zamestnať 2,5-tisíc ľudí na montážnu dielňu. Keď videli, aké je podnikateľské prostredie, keď videli, aké máme kvalitné vysoké školstvo v Košiciach, tak sa rozhodli, že tu urobia úplne inú architektúru tej výroby a že zamestnajú vyššie kvalifikovaných ľudí, pretože tu to vedia urobiť."

Norbert Dolinský: "Dobre, ale najväčšie problémy sú práve, bude môcť zareagovať pani poslankyňa."

Peter Žiga: "Ešte jednu poznámku, lebo to som zabudol. Pani poslankyňa Kiššová, vy si myslíte, že firma Amazon by prišla na Slovensko a urobila jeden z troch najväčších skladov na svete bez akejkoľvek investičnej pomoci, keby tu bolo také zlé podnikateľské prostredie? A prišli na západné Slovensko, zamestnali 2,5-tisíc ľudí a žiadnu pomoc od štítu nedostali, akurát že sme s nimi komunikovali, vysvetlili sme im, aké tu je podnikateľské prostredie. To hovorí za seba. To isté je Embraco, investície Volkswagenu za posledných päť rokov 1,6 miliardy eur."

Norbert Dolinský: "Čiže hovorili ste o Košiciach, o Prešove, to znamená o východnom Slovensku. Podľa vás, vaša reakcia, teda na tú efektivitu."

Jana Kiššová: "Ja by som chcel reagovať na viac vecí, ktoré pán minister povedal. Hovorili ste na tom, v tom úvode, že ste podporili len dve konkrétne firmy, teraz už ste tu spomenuli tých pomocí viacej, asi to nebude len o tých dvoch firmách. Ale chcela by som ešte zareagovať na to, že treba sa tých ľudí spýtať. No, ja by som sa teda kľudne išla spýtať na východ Slovenska, čo si myslia o dotácii pre Jaguar, o ktorej sú teda medializované informácie o tom, že už viac ako pol miliardy eur bola priama, nepriama, proste rôzne formy pomoci. Prečo takáto fabrika nešla na východ Slovenska?"

Peter Žiga: "Lebo povedala, že nechce ísť na východ Slovenska."

Norbert Dolinský: "Ale to je asi problém aj ostatných investorov."

Peter Žiga: "Presne tak."

Jana Kiššová: "Ale vy hovoríte o tom, že toto je nástroj, ti stimuly rôznych foriem je nástroj na tvorbu makroekonomických nejakých podmienok a to je práve o tom, keď sa fabrika rozhodne, že chce podnikať kdekoľvek, nech podniká, ale akonáhle má dostať od štátu peniaze daňových poplatníkov, tak už by hádam do toho tá vláda mohla rozprávať, že kde by tá fabrika mala vzniknúť. A toto je o tom. Ja netvrdím, že teraz treba rozhodovať o tom, kde majú fabriky vznikať, nie, ony majú vznikať tam, kde chcú vznikať, ale akonáhle tými dotáciami štát chce niečo regulovať, tak by to mal regulovať tak, aby nevznikali tie regionálne rozdiely."

Peter Žiga: "Je veľmi vidieť, pani poslankyňa, že vy ste asi nikdy nerokovala s investor typu Jaguar."

Jana Žitňanská: "Nie, to je pravda, nerokovala."

Peter Žiga: "A neriešili ste s nimi, že či prídu, alebo neprídu na Slovensko, alebo prídu do Poľska. My sme naozaj veľmi silne bojovali s Poľskom a na poslednú chvíľu sa nám podarilo Jaguar presvedčiť. V prípade takýchto veľkých, ja ich nazývam etalónových investícií, vy tam veľmi nemáte priestor na to, oni majú dopredu preskúmané podmienky, prostredie, oni presne vedia, do ktorej lokality chcú ísť, je to naviazané na subdodávateľov, na logistiku, na cestnú infraštruktúru."

Norbert Dolinský: "No ale povedali ste pán minister, že piatu automobilku prípadne by ste aj na východ Slovenska."

Peter Žiga: "Keď príde na východ Slovenska, tak ju tam podporíme."

Norbert Dolinský: "Podľa všetkého by neprišla, podľa toho, čo teraz hovoríte."

Peter Žiga: "Ale Jaguár si vybral Nitru, Jaguár si vybral Nitru. Ak príde niekto a povie, že chce umiestniť svoju fabriku niekde ku Košiciam, ku Prešovu alebo ešte ďalej na východ, my ju radi podporíme. Už na západe ju nepodporíme."

Jana Kiššová: "Keď sme pri tom Jaguari, ja by som chcela ešte k tomu jednu dôležitú vec povedať. Už dnes kričia podnikatelia z rôznej, z rôznych oblastí, spádovej oblasti pri Nitre, že Jaguar ešte ani nemá zamestnaných ľudí a už im hireuje ľudí, sťahuje ich ľudí z ich firiem, pretože ich prepláca."

Peter Žiga: "To znamená, že sa bude zvyšovať priemerná mzda."

Jana Kiššová: "Ale dotovaná priemerná mzda."

Peter Žiga: "Nie je dotovaná."

Jana Kiššová: "No je dotovaná, pretože pokiaľ vláda a štát dá pol miliardy eur na vznik nejakej investície, ak vláda dá pol miliardy eur na to, aby vznikli pracovné miesta, čiže kupuje vznik pracovných miest, na ktoré už dnes vieme, že nemáme koho obsadiť, pretože už dnes sú tu tlaky na prijímanie a zjednodušenie prijímania ľudí z tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, to znamená, my za peniaze daňových poplatníkov Slovákov kupujeme vznik pracovných miest, na ktoré budeme obsadzovať ľudí z tretích krajín. A toto jednoducho nie jej fér. Ani ekonomické, ani to nie je fér."

Norbert Dolinský: "Pani poslankyňa, čiže efektívnejšie by podľa vás bolo dotlačiť tú fabriku na východ Slovenska v tomto prípade, kde by možno riešila aj tú nezamestnanosť."

Jana Kiššová: "Určite áno. Tu treba povedať, že tu má vláda a teda vláda Smeru nedokončené domáce úlohy spred mnohých rokov, pretože do Košíc dávno mala byť diaľnica, ktorú ste sľubovali a toto je určite úplne objektívna brzda, prečo tam tí investori ísť nechcú a prečo je potom potrebné proste takýmito rôznymi napríklad príspevkami na odsťahovanie sa ľudí z regiónov riešiť to, že tam žiadny investor prísť nechce."

Norbert Dolinský: "Pán minister, vy ste, vrátim sa k tej piatej automobilke, NBS ale už v analýze tvrdí, ešte niekedy z októbra, novembra minulého roka, že pásová výroba je nestabilná. To znamená, že tieto firmy, nie je to stabilné do nich investovať, pretože môžu sa jedného dňa naozaj zbaliť a odísť. Teda nakoľko sú udržateľné tieto dotované pracovné miesta?"

Peter Žiga: "Ja v súčasnosti nepovažujem automobilovú výrobu za pásovú výrobu, choďte sa pozrieť do Volkswagenu v Devínskej Novej Vsi a uvidíte, že je tam toľko robotov a toľko technológií, kde neuvidíte nikde inde v žiadnej inej, v žiadnom inom type výrobe. A my sme vystavovaní jednoznačnému faktu, ten priemysel 4.0 o ktorom sa hovorí, o štvrtej priemyselnej revolúcii, je pred dverami a my sa buď s tým vysporiadame a prispôsobíme sa tomu, alebo jednoducho zistíme, že za desať rokov nie sme konkurencieschopní, lebo ten svet pôjde ďalej. A my všetko robíme pre to, aby sme podporili presne tieto typy investícií aj za cenu investičných stimulov. A chcem sa ešte raz opýtať pani poslankyne Kiššovej, odkiaľ vy beriete sumu pol miliardy eur, že sme podporili Jaguar / Land Rover? Však to nie je pravda."

Jana Kiššová: "To boli medializované informácie."

Peter Žiga: "No tak pracujte s hodnovernými informáciami."

Jana Kiššová: "Vy ste ich nikdy nespochybnili."

Peter Žiga: "Pol miliardy eur nestála podpora Jaguaru / Land Roveru, je to oveľa menej. My sme zároveň paralelne robili infraštruktúru v tej Nitre a to nie je dotovanie pracovných miest v Jaguari predsa, to je vytvorenie infraštruktúry v priemyselnom parku."

Norbert Dolinský: "Tak koľko to stále teda, keď to číslo nie je správne?"

Peter Žiga: "Myslím, že okolo 140 miliónov eur to stálo. A to sa notifikuje v Bruseli. Túto štátnu pomoc sme museli notifikovať v Bruseli. Treba povedať, že Jaguar / Land Rover investuje 1,4 miliardy eur v tej Nitre a je to najväčšia investícia v automobilovom priemysle za posledných desať rokov v celej Európskej únii."

Norbert Dolinský: "No ale je to investícia, aj ako pani poslankyňa hovorila, do cudzej pracovnej sily v tomto prípade."

Peter Žiga: "To nie je pravda."

Norbert Dolinský: "No neviem. Keď už teraz sa prídete pozrieť do tých priemyselných hál tam, ktoré tam sú okolo, tak je tam skôr, nepočuť tam slovenčinu."

Peter Žiga: "To nie je pravda, Jaguar / Land Rover ešte nevyrába. Aby bolo jasné."

Norbert Dolinský: "Myslím v tom parku, kde bude aj Jaguar."

Peter Žiga: "No tak nezavádzajte, pán redaktor, hovoríte o tom, že Jaguar už zamestnáva cudzích ľudí a že je to dotovaná práca pre cudzích ľudí. No nie je to pravda. Jaguar /Land Rover ešte nezamestnáva ľudí, lebo ešte nevyrába."

Norbert Dolinský: "Ešte nie, ale keď bude zamestnávať, tak sa očakáva."

Peter Žiga: "No očakávať sa môže, uvidíme, aká bude realita. Nepracujme s informáciami typu jedna pani povedala, pracujme s informáciami, ktoré sú relevantné a ktoré máme nejakým spôsobom zdokumentované. Bolo by to korektné, keby sme takto postupovali."

Norbert Dolinský: "Nech sa páči pani poslankyňa."

Jana Kiššová: "Ja by som veľmi rada zareagovala. Ja som nehovorila o priamej pomoci, ani o daňových úľavách, ale že tá investícia si vyžiadala investície vo výške pol miliardy eur."

Peter Žiga: "Do infraštruktúry, do ubytovania, do priemyselného parku tam. Vytvorili sme veľké množstvo pracovných príležitostí."

Jana Kiššová: "A teraz poviem ja, ak môžem, niečo k tomu. Čiže áno, slovenská vláda investovala z peňazí daňových poplatníkov viac ako pol miliardy eur, aby tam tá fabrika mohla stáť. Čiže to je jedno, ako to nazveme, čiže jednoducho toto sú tie investície, ktoré Slovensko muselo vynaložiť, aby tam tá fabrika mohla stáť. A teraz choďte to povedať naozaj na ten východ nejakým pekárom, obuvníkom a malým fabrikám, malým firmám, z ich peňazí, dokonca choďte to povedať aj nezamestnaným, pretože aj z peňazí nezamestnaných tie peniaze tam jednoducho išli. Čiže na jednej strane my kupujeme vznik pracovných miest, napriek tomu, že tie náklady sú rôzne rozdistribuované, kupujeme vznik pracovných miest, na ktoré vieme, že nemáme koho obsadiť. My to vieme. V roku 2015 bola podpísaná zmluva s Jaguarom, už tam sa slovenská vlád, už v tom čase sa vláda zaviazala, že uľahčí zamestnávanie pre Jaguar z tretích krajín. Čiže by ste to vtedy vedeli, že tu nebude dostatok pracovných síl, napriek tomu tam tá investície išla. Chcem ale ešte vrátiť, ešte jeden krásny paradox, že jednému podnikateľovi platíme a podporujeme, rôzne formy teda pomoci tam dávame na to, aby sem prišiel podnikať a na druhej strane nejaký developer v nejakom meste, regióne, obci chce postaviť niečo a ten dostane, ten musí zaplatiť poplatok za rozvoj. Čiže jednému platíme za rozvoj a druhého za rozvoj spoplatkujeme. To je proste čudná vylučujúca sa logika.

A ešte sa chcem vrátiť k tej konkurencieschopnosti Slovenska. Vy ste hovorili, že rôzne rebríčky a vy im neveríte a podobne. No jednému rebríčku predsa len veríte a to je Doing Business, pretože v jednom z opatrení, ktoré ste si do toho prvého balíčka opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia dávali je, že ste chceli do roku 2020 sa posunúť na pätnáste miesto. Ale ani to sa vám nedarí. My, boli sme na dvadsiatom neviem koľkatom mieste, potom na 33., teraz sme na 39. Proste roky sa na tomto mieste, čiže ako sa na Slovenku podniká, sa len prepadávame. Tak nehovorte pán minister, že na Slovensku sa dobre podniká, na Slovensku sa nielenže dobre nepodniká, ale ešte sa to z roka na rok aj zhoršuje. A to je to, čo ja stále hovorím, že my sem máme lákať podnikateľov, aby sem prišli podnikať pre dobré podnikateľské prostredie, aby štát nekládol polená pod nohy, aby tu mohol naozaj každý, kto niečo chce, niečo vymyslí, niečo podnikať, nie aby do regiónov sme nelákali pána Fica s dotáciami, ale aby sme tam lákali naozaj serióznych, dlhodobo uvažujúcich o podnikaní investorov aj slovenských investorov. A v tomto naozaj je veľký rozdiel, pretože vy chcete všetko regulovať, všetko chcete mať pod kontrolou. Najprv tie podmienky tak strašne zošnurovať, aby náhodou tu nikto nevyrástol len tak, lebo aby každý, kto tu chce podnikať, prišiel zaklopať na tie vaše dvere a tam si vypýtal podporu. A toto nie je správne."

Norbert Dolinský: "Budete môcť reagovať pán minister, ale trošku to posuniem aj ďalej, pretože už Andrej Kiska, prezident, podpísal zákon o regionálnej investičnej pomoci, aby sme nehovorili len o tej minulosti, ale aj trošku sa pozreli do budúcnosti. Teda ako sa vláda rozhodla upraviť podmienky, čo sa týka investičnej pomoci pre investorov?"

Peter Žiga: "Ten zákon zákon o investičnej pomoci, ktorý sme menili, tu platil od roku 2008 a my sme vtedy vychádzali z úplne iných podmienok, ktoré na Slovensku boli, A naozaj vtedy bola aj, by som povedal, taká priorita vlády zamestnať čo najviac ľudí, pretože bola tu 14-percentná nezamestnanosť a bola hospodárska kríza. No teraz sme niekde úplne inde, teraz sme, hovoríme o tom, že nezamestnanosť je pod šesť percent a máme naozaj nedostatok pracovných síl na západnom Slovensku a ešte stále máme veľké množstvo nezamestnaných na východnom Slovensku. A práve tam chceme smerovať tých investorov a chceme ich podporiť v tom, že poďte sem investovať, dostanete lepšie podmienky, viete dostať investičnú pomoc, máme záujem podporovať tieto regióny, máme záujem, aby ste zamestnávali tam ľudí. A zároveň máme záujem podporovať také investície, ktoré už nebudú len montážnymi dielňami, ale budú už vysoko sofistikovanými inovačnými centrami, technologickými centrami. Proste aby sem prichádzali investície, ktoré budú dlhodobé."

Norbert Dolinský: "To je ale skôr otázka pre západné Slovensko. Lebo predsa na východnom Slovensku zrejme asi tie haly viac pomohli v tomto prípade."

Peter Žiga: "No počkajte, spomínal som dve investície na východnom Slovensku, Spinea a Minebea, to sú dve investície za minulý rok, veľmi signifikantné, veľmi veľké, všetky sú cez sto miliónov eur, vláda ich podporila. A tie budú tvoriť také pracovné miesta, ktoré sú na inovačných základoch."

Norbert Dolinský: "Čiže do vývoja už chcete investovať."

Peter Žiga: "Už idú do vývoja, už robia veľmi sofistikovanú výrobu."

Norbert Dolinský: "Dobre. Pani poslankyňa, pán minister hovoril teda o nových podmienkach."

Peter Žiga: "Ešte je tam napríklad aj taká podmienka. Doteraz každý, kto chcel investovať a mal mať nárok na investičnú pomoc, tak musel vytvoriť nové pracovné miesto, toto už napríklad teraz podmienkou nie je. My sme, my sa stretávame s tým, že viac ako 50 percent investícií na Slovensku nie sú nové investície, ale je rozširovanie výroby. A tam napríklad zareagujem aj na pani poslankyňu Kiššovú, keď niekto rozširuje výrobu, je to veľká nadnárodná firma, myslíte, že sa mu to zle podniká, keď má záujem rozšíriť tú výrobu. No nie asi. Čiže sa mu to dobre podniká. A tým chcem len povedať, tým chcem len povedať, že už tí, ktorí rozširujú výrobu nemusia zamestnať nových ľudí, lebo oni idú rozširovať tú výrobu, lebo idú robotizovať a idú tam zaviesť tie nové technológie, ktoré nevyžadujú nové pracovné miesta, oni si vedia tých ľudí presunúť z jednej strany na druhú, dajme tomu do tej novej haly. Ale nesmú znížiť počet zamestnancov. To je ďalšia podmienka."

Norbert Dolinský: "Čiže je tu taká šablóna, podľa ktorej teda možno aj, aby diváci tomu rozumeli, na východe, keď niekto chce investovať, bude mať výhodnejšie podmienky ako na západe a aj tá pomoc bude väčšia. Sú takéto pravidlá podľa vás efektívnejšie?"

Jana Kiššová: "Ja by som ešte chcela zareagovať na jednu vec. My tu máme tento zákon, ktorý má vyrovnávať regionálne rozdiely cez investičnú pomoc, už niekoľko rokov a jediná zmena, ktorá v tomto zákone dnes prichádza je, že sa menia podmienky tak, že sa rozšíri počet regiónov, ktorým treba pomáhať. A teraz miesto toho, aby vláda zanalyzovala, prečo nám tie podmienky nezafungovali, prečo sa nám regionálne neznížili, prečo nám pribúdajú regióny, ktorým treba pomáhať, aby zanalyzovali, že kde sme spravili chybu, tak miesto takejto analýzy prichádza úprava zákona, ktorá nám počet týchto regiónov, ktorým treba pomáhať, pribúda. To je prvá vec.

Druhá vec je, jednou rukou prinesie vláda do parlamentu zákon, ktorým ide pomáhať regiónom so slabšou teda ekonomickou situáciou a druhou rukou schváli päť investičných stimulov, z ktorých zase väčšina ide buď na západné Slovensko alebo na stredné Slovensko a ani jedna jediná nejde na východ Slovenska. Tak ja tomu naozaj nerozumiem. Vy už dnes viete, že problém je tam a druhou rukou prinesiete schválené stimuly pre úplne iné firmy, pre firmy, ktoré sú zase na západe Slovenska. Ja sa potom naozaj neviem ubrániť tomu, že tie stimuly proste nejdú tam, napriek tomu, že ja teda považujem stimuly za škodlivé, ale je to vaša filozofia takýmto spôsobom chcete riadiť krajinu, v poriadku, ale ešte aj tú filozofiu proste neuplatňujete tak, aby ste s ňou tie ciele dosahovali. Proste vy s ňou tie ciele nedosahujete."

Norbert Dolinský: "To znamená, podľa vás zákon je len na papieri a naozaj na východ tie, realita je iná."

Jana Kiššová: "Realita je iná, je úplne iná."

Peter Žiga: "V prvom rade musím povedať, že pani poslankyňa, vy si asi mýlite zákony, o ktorých tu dnes hovoríme, my hovoríme o zákone o regionálnej investičnej pomoci a vy hovoríte o zákone na podporu najmenej rozvinutých okresov. A to je nejaký iný zákon."

Jana Kiššová: "Ale to súvisí."

Peter Žiga: "Nehovorím, že nesúvisí, len spomínate iný zákon, ako o ktorom sa tu hovoríme, sa tu rozprávame. Zároveň hovoríte o piatich investíciách, ktoré vláda podporila. Áno, podporila, nie priamo, prostredníctvom daňového, daňovej úľavy. To znamená, až keď postaví investor, až keď zamestná, až keď vytvorí zisk, až potom môže čerpať tú daňovú úľavu. A vy veľmi dobre viete, že to boli všetko technologické centrá, respektíve investície s vyššou pridanou hodnotou, bolo to väčšinou do rozširovania výroby, z tých piatich to boli tri. Jedno bolo dokonca podporené v Trnave, technologické centrum na vývoj šošovky oka. To sú presne investície, ktoré tu potrebujeme, to je budúcnosť Slovenska, keď chceme byť na špičke tých technologických lídrov v rámci Európskej únie, keď chceme držať krok s konkurenciou."

Norbert Dolinský: "Čiže tie investície tu už boli. To znamená, že nedá sa samozrejme, keď tá investícia je na západe, že by teraz sa niekto presťahoval na východ a urobil tam nejakú zamestnanosť.

Peter Žiga: "Presne tak."

Jana Kiššová: "Áno, sú to dva zákony, ale to som tým práve chcela povedať, že v jednom zákone robíte, vylučujete ciele z iného zákona. To som tým chcela povedať, že v jednom zákone chcete dosiahnuť niečo a spravíte druhý zákon, ktorý negujte možnosť vôbec, aby tie dopady z toho prvého zákona také boli. A ešte možno čo bolo by korektné na doplnenie povedať k tým piatim investíciám z tohto roku, že tri z nich už boli predtým podporené. To znamená, že keby tu bolo také skvelé podnikateľské prostredie a tie firmy dostali nejakú investíciu, nejakú injekciu na úvod, tak rozbehnite to tu. Prečo nedokážu dnes šľapať na vlastný pohon tie firmy?

Peter Žiga: "Ony šlapú na vlastný pohon a rozširujú výrobu."

Jana Kiššová: "Prečo ich treba opakovane, prečo ich vláda potom zasa dotuje z peňazí daňových poplatníkov?"

Norbert Dolinský: "Ale tá otázka tu je, naozaj už sme o tom hovorili, o udržateľnosti práve týchto investícií. Je to logické, že keby ste tieto firmy nepodporili, dalo by sa to udržať vôbec, takáto investícia na Slovensku?"

Peter Žiga: "Niektoré áno, niektoré nie. Niektoré naozaj budú hľadať potom regióny, ako ja hovorím, my súperíme aj s inými krajinami a ony hľadajú regióny, kde si nájdu dajme tomu od štátu tú podporu a tam si nájdu, napríklad v takom Maďarsku alebo v Srbsku alebo v Rumunsku, nájdu tú podporu, možno ajv Poľsku a v Česku. Česko dáva trikrát viac."

Norbert Dolinský: "To znamená, ľudia ich budú dotovať navždy, lebo by inak odišli?"

Peter Žiga: "No, taký je trh."

Norbert Dolinský: "Aj z východného Slovenska napríklad?"

Peter Žiga: "Taký je trh. Vidíte, čo sa stalo v nedávnom období so Samsungom vo Voderadoch. Proste my sa už musíme hýbať niekde úplne inde. Práve preto slúži aj ten, k tomu slúži aj tento nový zákon, že my ideme podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou, kde už tie, tí investori budú mať väčší problém odísť zo Slovenska, lebo to už nebude montážna dielňa, už to budú sofistikované výroby a kde bude tá vysoká pridaná hodnota, kde už napríklad aj pracovný náklad, teda náklad mzdový nebude takou významnou položkou ceny výrobku a tým pádom dávame predpoklad aj pre zvyšovanie priemernej mzdy."

Jana Kiššová: "Ja by som chcela na to zareagovať, že to je stále o tom, čo ja tvrdím, že to podnikateľské prostredie proste u nás nie je dobré. Pretože keby bolo dobré, keby sme neboli na tom 39. mieste, keby nás nepredbehli všetci, ktorí nás už naozaj v tej Európe predbehli, tak by sme nemuseli takto draho to podnikanie na Slovensku kupovať. A asi sa trošku točíme už v kruhu, ale možno čo je ešte jeden veľmi negatívny dopad tohto fungovania hospodárskej politiky, je, že my učíme ľudí, že peniaze tu pomaly poctivo zarába už len hlupák. Že tu sa peniaze prestávajú zarábať, tu sa peniaze začínajú získavať, začínajú sa zháňať. Proste čokoľvek na Slovensku chcete začať robiť, tak nie aby štát vám dal možnosť, možnosť zarobiť si a nechať si tie peniaze, štát vás, vám strašne veľa zoberie na daniach, strašne veľa zoberie na odvodoch, na množstve rôznych nepriamych daní, rôznych odvodov, my máme mimoriadne vysoké daňové a odvodové zaťaženie a potom vy rozhodujete o tom, že kto tu môže podnikať. A tu sa peniaze týmto spôsobom začínajú získavať, zháňať, ale nie zarábať. A toto je dlhodobo naozaj neudržateľné."

Norbert Dolinský: "Čiže skôr vám ide o tú celoplošnú pomoc všetkým podnikateľom, to už tu zaznelo."

Jana Kiššová: "Určite."

Peter Žiga: "Ja zareagujem. A znova sa vrátim k tomu, čo ste hovorili, ja si myslím, že jeden občan Slovenskej republiky sa z vašich rebríčkov konkurencieschopnosti, či sme na 39. alebo 40. mieste nenaje. Realita je úplne iná. Minulý rok sem prišlo 44 investícií, z toho len pätnásť bolo podporených. To znamená, zvyšných 29 prišlo dobrovoľne bez akejkoľvek podpory. Nikoho si tu nekupujeme, my vytvárame to podnikateľské prostredie. nehovorím, že je ideálne, je dobré, pretože tie firmy sa rozhodujú samy od seba, že sem prídu a sú tu ochotné podnikať. Máme čo zlepšovať, pripravujeme niekoľko opatrení, už sme prvý zaviedli, prvý balíček zaviedli v júni minulého roka, sedem z tohto, sedem opatrení z tohto balíčka už dnes funguje."

Jana Kiššová: "Sedem z 34."

Peter Žiga: "No lebo však, áno, každý to podlieha aj nejakým zmenám v rámci legislatívy a to je proces, to neviete urobiť zo dňa na deň. Ale napríklad zapisovanie, respektíve hlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovni, to, čo chceli podnikatelia, prešlo z jedného na osem dní, znížili sme povinné zdravotné zabezpečenie, urobili sme odpis na investície do technológií, do vedecko-výskumných technológií."

Norbert Dolinský: "Čiže vláda je podľa vás činná a teraz pripravujete ďalší balíček."

Peter Žiga: "Včera sme, predvčerom sme, v stredu na vláde sme prijali opatrenie, ktorým hovoríme, že jedenkrát a dosť, že občan už nebude musieť výpisy z registra trestov, z obchodného registra, žo živnostenského registra, z listu vlastníctva, nebude musieť nosiť na úrady, úrad si to sám vyberie. My máme veľké množstvo rovnakých návrhov a opatrení, pretože sa inšpirujeme podnikateľským sektorom. My naozaj s podnikateľmi sedíme a oni tvoria tie balíčky, ktoré my potom sa snažíme do tej legislatívy zaviesť."

Norbert Dolinský: "Ešte zareagujte možno na efektivitu vlády, niekoľko opatrení zaznelo."

Jana Kiššová: "Áno, ja by som rada zareagovala. Lebo bol tu prvý balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a vy už ste teraz prišli s druhým balíčkom."

Peter Žiga: "Nie, ešte druhý sme nepredstavili."

Jana Kiššová: "Ale už ho pripravujete, bez toho, aby ste možno vyhodnotili to, ten prvý balíček. Tam bolo 34 opatrení, z nich sa vám teda podľa všetkého podarilo zaviesť šesť s nich. Ja možno dve z nich uvítam, pretože aj my sme ich mali v programe a teda pokiaľ ste sa inšpirovali, budem veľmi rada. Ale pokiaľ vy za opatrenie, teda nejaké opatrenie z 34 považujete, že vláda vytvorí nejakú analýzu, to nie je to, čo podnikatelia očakávajú. Viete čo sú opatrenia? Opatrenia sú spísané v Agenda 2020, tam musíte jasne povedať, zrušíme takúto povinnosť, prinesieme takúto úľavu, zavedieme liberalizáciu v niečom a podobne. Takéto opatrenia ľudia očakávajú. Nie, že vy nagenerujete zoznam analýz, ktoré vláda pripraví, ktoré ani dnes nie sú."

Norbert Dolinský: "Ale zaznelo, že niektoré, aj vy ste to nespochybnili, že niektoré niektoré opatrenia sa dostali do praxe."

Jana Kiššová: "No z 34 štyri. Čiže ja by som skôr ako, možnože skôr ako začnete generovať ďalšie balíčky, možno by bolo dobré sa pozrieť na to, že čo tí ľudia naozaj chcú, pretože ľudia nechcú analýzy. Tak ako vy hovoríte, že sa z rebríčkov nenajedia, nenajedia sa ani z vašej analýzy. Áno, analýza je veľmi potrebná na to, aby ste vedeli, čo robiť, ale to nie je opatrenie, to si robte vy v backoffice, ale vy ľuďom povedzte - znížime dane, áno, znížime byrokraciu, áno, v čom znížime byrokraciu. Zrušíme, viete koľko je v jednej malej zabehnutej firme byrokracie? Jeden mesiac, jeden mesiac byrokracie je v jednej malej firme, je to rozpočítané na dni, ak mi dáte sekundu, ja to skúsim nájsť. Tu je možno ešte to odvodové zaťaženie."

Norbert Dolinský: "Už ako neotvárajme pani poslankyňa ďalšie témy."

Jana Kiššová: "Teraz som to tu našla, toto je priemer OECD, je to modré a to zelené sme my na Slovensku. Toto všetko vy ľuďom beriete z ich peňazí a nedovolíte im sa rozvíjať. Tak ako občanom, tak tak isto aj firmám. A potom vy poviete, že my tie peniaze, ktoré sme vám na daniach zobrali, my ich, my vám ich v nejakej podobe dáme. Kedysi to boli poukazy na ROH, teraz to budú poukazy na nejaké lyžovačky a nejaké kúpeľné podniky."

Peter Žiga: "Som rád, že tam máte ten graf, lebo v 2010 až 2012 sa začalo ten rast tam, tej administratívnej záťaže, keď ste boli vo vláde."

Jana Kiššová: "Toto je tá administratívna záťaž, toto je 20,5 hodiny ročne pre jednu malú firmu, to je mesiac. Mesiac sa venuje byrokracii, len byrokracii."

Norbert Dolinský: "Dobre, tak na toto môžme reagovať."

Peter Žiga: "Pani poslankyňa, ja hovorím, že nie sme ideálna krajina. My máme, ja s tým súhlasím, máme okolo 100-tisíc regulácií na Slovensku, a niektoré sú samozrejme potrebné, lebo vytvárajú pravidlá, ale niektoré sú zaťažujúce. A my sa snažíme tie regulácie znížiť. Práve preto sedíme s podnikateľmi, pretože tí sú tí, ktorí tvoria to podnikateľské prostredie, a pýtame sa ich. A keď sme prišli s návrhom, že urobíme analýzu, to vzišlo z toho, že si to podnikatelia žiadali. Lebo chceli vedieť, čo by tam malo byť."

Jana Kiššová: "Tu sú návrhy. Stopäťdesiat návrhov ako znížiť byrokraciu."

Peter Žiga: "To je výborné, že tam sú. Problém je, pani predsedníčka výboru, že vy, vždy pred voľbami alebo keď ste v opozícii niečo tvrdíte, a potom prídete do vlády a robíte niečo úplne iné. Vy hovoríte, že treba znižovať dane, vaše prvé opatrenie, keď ste prišli do vlády v 2010 bolo, že ste zvýšili DPH."

Jana Kiššová: "Môžem?"

Norbert Dolinský: "Dobre, ale zareagujte a budeme končiť, lebo, aby sme neotvárali nové témy už."

Jana Kiššová: "Ja by som veľmi rada zareagovala, lebo ja som v tom čase bola ako poslankyňa, aby som teda nehovorila o mnohých opatreniach. Ja konkrétne som cez pozmeňujúci návrh zrušila pracovnú zdravotnú službu pre prvú a druhú kategóriu, zrušila. Nie to, čo s ňou vy teraz vyrábate. Vy ste teda povedali, že zjednodušíte byrokraciu. Vy ste len zmrzačili zákon, ktorý už nejaký bol, dával nejaké povinnosti, a nejaké ste odstránili, nejaké ste pridali, len ste to zase celé skomplikovali, ale de facto v podstate to, čo ľudia očakávali, to čo zamestnávatelia očakávali, to neprišlo. Tak nehovorte mi, že len rozprávame a nerobíme. Ja konkrétne som zrušila pracovnú zdravotnú službu, a to bolo v tom čase 80 miliónov ročne, zaťažovala pracovná zdravotná služba pre prvú a druhú kategóriu podnikateľské prostredie. Tak presne toľkoto som podnikateľom ušetrila."

Norbert Dolinský: "Dobre, každý má svoje predstavy, pretože vy ste ľavicová strana, vy ste zase pravicová strana."

Peter Žiga: "My sa nedohodneme vždy, ale..."

Norbert Dolinský: "Ale dohodli ste sa na tom, že prostredie podnikateľské je potrebné zlepšovať. Tak, a to je myslím..."

Peter Žiga: "Je priestor na zlepšovanie."

Norbert Dolinský: "Veľmi pekne dáma a pán ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie. Všetko dobré a dovidenia."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards