Keď byrokrati škrtajú byrokraciu

Tri byrokratické balíčky už prešli vládou. Zo stovky opatrení sa podarilo do sveta dostať 40, pričom Slovensko kleslo v rebríčku Doing Business od roku 2016 z 29. na 42 miesto.

Keď byrokrati škrtajú byrokraciu

V IPN Keď byrokrati škrtajú byrokraciu sme analyzovali priebeh a obsah prijímaných balíčkov. Zároveň sme identifikovali hlavné neduhy, ktoré spôsobujú, že podnikateľské prostredie sa zlepšuje minimálne:

·         Rezortizmus – Ministerstvo hospodárstva SR nedokáže efektívne presadzovať zmeny v tých oblastiach podnikania, kde vládnu iné ministerstvá. Debyrokratizácia sa nestala plošnou politickou prioritou

·         Byrokratizmus – absencia reformného ťahu na bránku sa premieňa na nekonečné analyzovanie a komplikovanie procesu odstraňovania regulácií

·         Neefektívna verejná správa – štát nedokáže využívať voľné kapacity úradov v oblastiach s nižšou mierou podnikateľských kapacít, lehoty netrvajú naprieč krajinou rovnako dlho

·         Lipnutie na kontrole – neochota vzdať sa preventívnej kontroly podnikateľskej činnosti

·         Absencia deregulačných nástrojov – ak v legislatívnom systéme chýbajú pravidlá ako „jedna za jednu“, alebo regulácie na dobu určitú, tak prísun nových regulácií bude naďalej rásť

·         Vymožiteľnosť práva – reforma súdnictva, špecializácia súdov a zrýchlenie konaní sú nevyhnutnou požiadavkou pružného podnikateľského prostredia

Analýzu si môžete stiahnuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards